In Ossendrecht rijden sinds donderdagmiddag vrachtwagens met rioolwater. Op de rioolwaterzuivering van waterschap Brabantse Delta is een verslechterde kwaliteit van het gezuiverde rioolwater geconstateerd. 

Uit voorzorg wordt het rioolwater nu per vrachtwagen vervoerd en naar de zuivering in Bath gebracht.

Vrijdagmiddag hoopt het waterschap te weten wat de verslechterde kwaliteit veroorzaakt om passende maatregelen te nemen en de zuivering zo snel mogelijk weer in gebruik te nemen.

Op de rioolwaterzuivering in Ossendrecht wordt het rioolwater van de huizen en bedrijven uit Ossendrecht en Calfven schoon gemaakt. Dat gezuiverde water komt normaliter terecht in het Schipperskil en wordt uiteindelijk afgevoerd naar de Westerschelde.

Dode vissen

Op 2 kilometer van de zuivering zijn in een vijver ongeveer 50 dode vissen geconstateerd. Deze vissen worden geruimd. Een verband met de verslechterde waterkwaliteit is niet zeker, maar daarmee wordt wel rekening gehouden.