De gemeente Tholen gaat met ingang van oktober het plastic verpakkingsafval vaker ophalen. 

Nu wordt het plasticafval eens in de vier weken opgehaald, maar de gemeente gaat dat eens per twee weken ophalen. De wijziging moet er mede voor zorgen dat de gemeente Tholen de landelijke doelstelling gaat halen van 100 kilogram restafval per inwoner per jaar in 2020 naar dertig kilogram in 2025.

Per inwoner van de gemeente Tholen is vorig jaar 241 kilogram restafval ingezameld. Daarvan bestond nog 39 kilogram uit plastic. Door het plastic afval vaker op te halen, hoopt de gemeente dat er minder plastic tussen het restafval gaat verdwijnen.

"Om het goed scheiden van afval te bevorderen zijn landelijke Van Afval Naar Grondstof doelstellingen opgesteld", aldus de gemeente Tholen. Zo wil de gemeente ervoor zorgen dat in 2020 een afvalscheidingspercentage van minimaal 75 procent wordt gehaald.

Grondstof

"Plastic verpakkingen en drankenkartons zijn waardevolle grondstoffen. Hergebruik daarvan in nieuwe producten bespaart grondstoffen en energie", verklaart de gemeente deze nieuwe stap. Door het afval beter te scheiden, wordt de hoeveelheid restafval die in verbrandingsovens terecht komt verkleind.

"Zo komen er minder schadelijke stoffen in het milieu." Wie het afval goed weet te scheiden zorgt er dan ook voor dat de kosten voor het inzamelen en verwerken van het afval worden verminderd. Des te minder de kosten voor inzamelen en verwerken, des te minder betalen de inwoners aan afvalstoffenheffing.

"Daarnaast scheelt het ruimte in de grijze container."

Ophaalrondes

De ophaalrondes gaan plaatsvinden in de even weken, de ophaaldagen blijven echter ongewijzigd (maandag, dinsdag en woensdag). Ook gebruikers van afvalcocons en ondergrondse containers kunnen tijdens deze rondes hun plastic afval aanbieden in de doorzichtige verzamelzak.

Een afvalkalender met alle ophaaldagen kan gratis gedownload worden van de site www.recyclemanager.nl. De eerste ophaalronde voor plastic vindt plaats in week 40 op maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 oktober. De tweede ophaalronde vindt plaats op maandag 17, dinsdag 18 en woensdag 19 oktober.