GGD West-Brabant start op 19 september met een vierjaarlijks onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van vijftigduizend inwoners van West-Brabant.

"De vragen in het onderzoek richten zich op de lichamelijke en psychische gezondheid, leefstijl, mantelzorg, zelfredzaamheid en het gebruik van zorg- en welzijnsvoorzieningen", aldus de GGD. Het onderzoek wordt gehouden onder West-Brabanders van 19 jaar of ouder.

Zij krijgen een uitnodiging toegezonden om online een vragenlijst in te vullen. "Niet alle inwoners ontvangen een vragenlijst; deelnemers worden willekeurig gekozen uit de administratie van hun gemeente." Personen die niet geselecteerd zijn kunnen dus ook niet deelnemen aan het onderzoek.

Het onderzoek moet uiteindelijk inzicht geven in de mening van de bevolking over de eigen gezondheid en de voorzieningen daaromheen. Op basis daarvan gaan gemeenten aan de slag om het eigen lokale gezondheidsbeleid te verbeteren.

Vragen

Vragen die na afloop van het onderzoek beantwoord kunnen worden zijn onder andere: "Passen de voorzieningen bijvoorbeeld bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven?", "Kunnen zij meedoen aan de samenleving?" en "Zijn er veranderingen vergeleken met eerdere onderzoeken?"

GGD West-Brabant is niet de enige GGD die dit onderzoek uit gaat voeren. Alle GGD’en in Nederland voeren dit op dezelfde manier uit. "Hierdoor kan GGD West-Brabant de resultaten met andere regio’s vergelijken." 

De GGD’en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).