Voor het dienstencentrum van het Leger des Heils in Sint-Maartensdijk breekt een drukke maar bovenal gezellige week aan.

Hoewel het nieuwe centrum aan de Sportlaan al sinds juli in gebruik is, wordt de nieuwe locatie zaterdag officieel geopend door burgemeester Ger van de Velde – de Wilde en commandant van het Leger des Heils Hans van Vliet.

Voorafgaand aan de opening staan een drietal activiteiten op de planning voor zowel jong als oud in de zogenaamde feestweek. De feestweek begint al op dinsdagavond om 19.00 uur met een modeshow in het dienstencentrum.

Onder het genot van koffie met iets lekkers worden verschillende kledingstukken getoond met als afsluiting de bruidsjurken. Alle bezoekers ontvangen tevens een tegoedbon die binnen twee maanden uitgegeven moet worden bij het dienstencentrum.

Na de modeshow wordt iedereen in staat gesteld om meteen de kleren aan te schaffen die op de modeshow voorbij kwamen.

Kindermiddag

Op woensdagmiddag wordt een kindermiddag gehouden met oer-Hollandse spellen zoals sjoelen, spijkerpoepen en appeltjes happen in een bak met water. Deze middag begint om 14.00 uur en om 15.30 kunnen de kinderen pannenkoeken bakken en versieren.

Voor de kleine kinderen is een springkussen aanwezig en er worden chips en snoep uitgedeeld. Vrijdagavond staat in het teken van bloemschikken. Dit begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Liefhebbers hiervoor worden wel gevraagd om zich van tevoren even aan te melden via het telefoonnummer van het dienstencentrum (0166-610194).

Dienstencentrum

Met de opening van het dienstencentrum wordt vooral gehoor gegeven aan één van de opdrachten vanuit het Leger des Heils, namelijk de hulpverlening aan naasten. Het nieuwe centrum heeft alles in één. Zo is er een kringloopzaak en een ontmoetingsplek waar vrijwilligers klaarstaan met een luisterend oor en een bakje koffie of thee.

"Hier kunnen de mensen hun hart luchten", vertelt majoor Christine Bijl. Daarnaast worden er creatieve bijeenkomsten georganiseerd, maar ook wordt er gesproken over het woord van God en het Bijbelse gedachtegoed. Daarnaast vindt er vanuit het dienstencentrum ook maatschappelijke dienstverlening plaats.

Nu gebeurt dat nog op kleine schaal door de inwoners van Smerdiek en omstreken te helpen met bepaalde aanvragen en door het weggeven van voedselpakketten, maar op de lange termijn wil het Leger des Heils nog meer doen voor de gemeenschap op Tholen.

Ondernemers

"De gemeente moet steeds meer bezuinigen, die taken kunnen wij wellicht oppakken." Zo valt er volgens coördinator Bram van de Sande te denken aan extra begeleiding voor bejaarden die langer op zichzelf moeten wonen of het doen van klusjes of boodschappen voor mensen die dat nodig hebben.

"Er wordt tegenwoordig heel veel lokaal geregeld. De ondernemers in Smerdiek zijn heel bereidwillig, 99 van de honderd keer staan ze voor ons klaar. We willen deze activiteiten dan ook eerst lokaal oppakken en daarna kijken we welke activiteiten in groter verband opgepakt kunnen worden." 

De samenwerking tussen het centrum en de verschillende organisaties zoals andere kerken, de dorpstafel en de ANBO staat hierbij dan ook centraal.

Het dienstencentrum van het Leger des Heils is op dinsdag- en donderdagmiddag geopend van 13.30 tot 16.00 uur. Op zaterdagochtend openen de deuren van 09.00 tot 12.00 uur. Als het aan Bijl en Van de Sande ligt wordt hier binnenkort de woensdag aan toegevoegd, maar dat plan moet nog goedgekeurd worden.