Het gaat goed met de afvalscheiding in Bergen op Zoom. Sinds 2013 is de hoeveelheid restafval die opgehaald wordt met tachtig kilo per inwoner verminderd. De gemeente streeft ernaar om vanaf 2017 nog maar 150 kilo restafval aan te bieden per inwoner. In 2013 was dat nog 286 kilo.

De afvalscheiding in Bergen op Zoom zit in de lift. Wethouder Kammeijer heeft grootse plannen om ook het scheiden van kunststof makkelijker te maken voor de inwoners. Ook aan de bewustwording van het belang van de scheiding wordt hard gewerkt.

Kunststof

In oktober gaat het voorstel van de pilot met het huis-aan-huis ophalen van kunststofafval naar de raad. Dan wordt duidelijk of de pilot ook werkelijk van start gaat. Met het ophalen van kunststof kan de hoeveelheid restafval nog verder beperkt worden.

Expositie

Ook het Natuurpodium Bergen op Zoom draagt komende tijd een steentje bij aan de bewustwording rond afval scheiden in de gemeente. Het podium krijgt binnenkort een nieuwe wisselexpositie waarin aandacht aan het onderwerp wordt besteed.

“We hopen van harte dat al deze initiatieven elkaar kunnen versterken”, stelt wethouder Kammeijer.