De bevolking van de gemeente Tholen krimpt in de komende veertien jaar met ongeveer 2,4 procent.

De bevolking zal dan voor 22,9 procent uit 65-plussers bestaan. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek en de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In totaal verwachten deze bureaus dat er in 2030 zo’n 950.000 mensen meer in Nederland wonen dan nu het geval is.

In 2030 zal bijna een op de vijf gemeenten minder inwoners tellen dan nu. Vooral plattelandsgemeenten trekken leeg. Het aantal huishoudens in Tholen groeit naar verwachting wel met 6,2 procent.