Het college van burgemeester en wethouders heeft een verzoek van de Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom om financiële steun ten behoeve van hun wooninitiatief afgewezen. 

Het gaat om een te realiseren woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Het initiatief had moeten komen in de woonbuurt ‘Op de Weele’ in deelgebied Nieuwe Vesting.

Ondanks dat het college het initiatief een warm hart toedraagt, kan de gemeente wegens een gebrek aan financiële middelen voor dergelijke projecten geen bijdrage leveren. De vereniging had de gemeente gevraagd om borg te staan voor de ontwikkeling van de woonvoorziening.