De gemeente Bergen op Zoom gaat een spreek- en behandelkamer realiseren voor de medische zorg voor dak- en thuislozen. 

Hiervoor staat 10.000 euro ter beschikking. De spreek- en behandelkamer is voor daklozen uit de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht. Onder andere verpleegkundigen van de GGD gaan spreekuren houden in de kamer.

Centrumgemeente

Bergen op Zoom realiseert deze kamer vanuit haar taak als centrumgemeente voor Maatschappelijke Opvang. Eerder dit jaar werd bekend dat de gemeente deze rol nog minimaal tot 2020 vervuld.

Het bedrag van 10.000 euro voor de realisatie van het project komt dan ook vanuit alle betrokken gemeente

Bergen op Zoom

Dat de behandelkamer wordt gerealiseerd in Bergen op Zoom, en niet in één van de andere betrokken gemeenten, is omdat de meeste daklozen verblijven in grote steden. "Veel mensen maken in Bergen op Zoom gebruik van de opvang, het is belangrijk dat zij ook medische zorg kunnen krijgen", stelt wethouder Yvonne Kammeijer.