Er komen toch geen extra opvangplekken voor vluchtelingen in Bergen op Zoom. Commissaris van de Koning Wim de Donk heeft aan de gemeentebesturen van Noord-Brabant laten weten dat er naar verwachting voldoende opvangplekken zijn voor 2016 en 2017.

Dat is het resultaat van de stagnatie van de vluchtelingenstroom naar Nederland. Hierdoor zijn er voorlopig geen extra opvangplekken meer nodig.

Locaties

Wat er met de locaties gaat gebeuren die al waren aangewezen als toekomstige AZC’s is nog niet duidelijk. Daarover gaat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) overleggen met het gemeentebestuur.