Het gemeentelijke cultuurbedrijf en basisbibliotheek Het Markiezaat gaan intensief samenwerken. Dat is het resultaat van een haalbaarheidsonderzoek binnen de beide instanties. 

Bij een intensieve samenwerking moeten inwoners niet perse denken aan een fysieke samenvoeging.

"Tegenwoordig hoor je veel over bibliotheken die samengaan of sluiten, maar daar gaat deze samenwerking niet over. We willen inhoudelijk samenwerken om de kwaliteit te verhogen", legt directeur Harry van der Klink van bibliotheek Het Markiezaat uit.

"De laaggeletterdheid in Nederland neemt alleen maar toe", stelt hij. "Niet alleen taal, maar bijvoorbeeld ook drama en muziek zijn een middel om daar iets aan te doen."

Samenwerking

"Door onze dienstverlening op elkaar af te stemmen kunnen we onze inwoners nog beter vinden en betrekken", legt Cees Meijer, directeur van het cultuurbedrijf, uit. De samenwerking wordt projectmatig opgestart. Begin 2017 moet er een visie liggen met concrete plannen.

Een samenwerking tussen cultuurinstellingen is niet uniek in Nederland. Elders in het land zijn er verschillende voorbeelden van te vinden. Ook in Bergen op Zoom is al een nauwe samenwerking opgebouwd tussen Centrum van de Kunsten, Theater de Maagd, Het Markiezenhof en de Gevangenenpoort.

Bezuiniging

Vanuit de gemeente is Wethouder Arjan van der Weegen betrokken bij het initiatief. "De samenwerking verhoogt de kwaliteit van aangeboden producten. Mijn dochter heeft bijvoorbeeld een les op school over bewegen, sport en maatschappij. Dan beweeg je niet alleen, maar leer je ook over waarom dit belangrijk is en wat de betekenis ervan is voor de maatschappij. Dat soort verbindingen zijn goed om te leggen. Het is een nieuwe manier van denken waarbij alles meer integraal wordt, waar de bibliotheek en het cultuurbedrijf nu nog meer aan gaan bijdragen."

Ook financieel is de samenwerking positief voor de wethouder. De gemeente moet 350.000 euro bezuinigen op cultuur. De samenwerking zal zorgen dat beide instellingen efficiënter functioneren, wat bijdraagt aan de benodigde bezuiniging.