De gemeente heeft besloten om pas in 2017 beleid op te maken rondom de jeugd in de gemeente Steenbergen. 

Dit stond eerst gepland voor dit jaar, maar de gemeente wil meerdere nota’s samenvoegen naar één paraplunota om zo meer samenhang te creëren. 

"In de afgelopen maanden hebben we wel het huidige jeugdbeleid geëvalueerd en opgehaald bij ‘het veld’ wat belangrijk is om in een nieuwe nota op te nemen."

Kinderen tussen de 8 en 12 jaar, jongeren tussen de 12 en 18 jaar, ouders en professionals werden door de gemeente geraadpleegd en ondervraagd over wat belangrijk is voor de jeugd in Steenbergen. 

Pretpark

De uitgebreide resultaten van deze ophaalronde zullen worden meegenomen in de nieuwe nota sociaal domein. Toch is nu al te lezen dat de 78 kinderen tussen de 8 en 12 jaar bijvoorbeeld in elke kern een speelbos, speeltuin en binnenspeeltuin zouden zien die ook geschikt is voor de wat oudere kinderen. Het liefst willen ze zelfs een pretpark in de gemeente Steenbergen.

Naast de speeltuinen willen ze het liefst in elke kern een zwembad met extra grote glijbanen, een sauna en duikplanken én een bioscoop in Steenbergen. Andere zaken die genoemd werden zijn een autovrije buitenspeeldag, knikkertegels op straat en meer zebrapaden bij scholen.

Professionals

Haast vanzelfsprekend werden ook de professionals gevraagd om hun mening te geven over wat er allemaal opgenomen moet worden in het nieuwe jeugdbeleid. Er werden acht interviews afgenomen en twee groepsgesprekken gevoerd. Daaruit kwam onder meer naar voren dat de sportcoaches meer tijd moeten krijgen om met de kinderen en jongeren te sporten, op en buiten school.