De lokale erfgoedprijs 2016 is in de wacht gesleept door Stichting Bezichtiging Monumenten (SBM). 

De realisatie van een gedenksteen in de Gertrudiskerk heeft hoge ogen gegooid bij de jury. Op de gedenkstenen worden de Engelse militairen geëerd die sneuvelden tijdens de aanval op de Bergse vesting in 1814.

De jury spreekt van een project dat een grote bijdrage aan kennis en beleving van een onderdeel van de geschiedenis van Bergen op Zoom heeft geleverd. SBM heeft met de lokale erfgoedprijs tevens vijfhonderd euro mogen ontvangen.

De lokale erfgoedprijs van de Bergen op Zoom is voor het eerst uitgereikt. Door middel van deze prijs wil de gemeente haar erfgoed in het zonnetje zetten en eigenaren en initiatiefnemers stimuleren om op een eigentijdse en innovatieve manier met erfgoed om te gaan.

Aandacht

"Bovendien hopen we door het instellen van de prijs erfgoed meer en breder onder de aandacht te brengen. Dat geldt zowel voor materieel als voor immaterieel erfgoed", zo stelt de gemeente Bergen op Zoom. Belangrijk voor de jury was ook de mate van publieksbereik, hoe op een creatieve en innovatieve manier met erfgoed wordt omgegaan en in hoeverre het project bijdraagt aan kennis en beleving van het erfgoed in Bergen op Zoom.

Ook genomineerd was het restauratieproject is Lievevrouwestraat 38. Architect Jan Weyts wilde de voorgevel van een woonhuis restaureren. Hij heeft het deels ontpleisterd en kwam diverse oude bouwsporen tegen. Deze bouwsporen heeft hij terug laten komen in de restauratie.

Steen voor steen heeft Jan onder de loep genomen. Met als resultaat een prachtige gevel die past in het straatbeeld. "De gevel is zelfs opvallend vanwege de vele bouwsporen die zichtbaar zijn gekomen uit verschillende bouwperiodes van het oudste huis uit de Lievevrouwestraat", aldus de jury. Het project viel net buiten de prijzen, maar kreeg wel enorme waardering.

Ijzergieterij

Hetzelfde geldt voor het gebouw van Rogier, Nerincx & Richter aan de Wattweg. Familie De Dooij heeft de oude ijzergieterij opgekocht.

"Een pand wat op het randje van omvallen stond. Doel is om het pand de komende jaren in de oude staat terug te brengen. Wat een enorme klus. Diverse mensen en partijen worden hierbij betrokken. Bert en zijn vrouw en hun twee kinderen kunnen ondertussen uren vertellen over de ijzergieterij. En niet alleen vertellen, ze steken allemaal de handen uit de mouwen als het gaat om het opknappen van dit uniek stukje geschiedenis van Bergen op Zoom", aldus de jury.

Ketrientje

De plannen van drie Bergenaren voor het Ketrientje bleven ook niet onopgemerkt. "Diverse partijen hebben ze al bij hun project betrokken. Multifunctionele en multiculturele invulling: wonen, werken en ontmoeten voor iedereen. Wij complimenteren deze drie enthousiaste bewoners en hun achterban die het initiatief hebben genomen om met een andere kijk het materiële erfgoed te beoordelen", zegt men.

Stichting Bezichtiging Monumenten kreeg naast de eer ook nog een cheque van 500 euro. De gemeente spreekt van een succes en hoopt volgend jaar weer een lokale erfgoedprijs uit te kunnen reiken.