Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het voormalige gebouw van het Leger des heils aan de Rädda Barnenstraat in Bergen op Zoom te willen slopen.

De gemeenteraad krijgt hier in de raadsvergadering van 20 oktober een raadsvoorstel over voorgelegd.

Volgens de gemeente kan het onderwerp ook besproken worden via de programmarapportage in de raad van 4 november.

In het raadsvoorstel zal namens het college een budget worden aangevraagd voor de sloop. "Er is dus nog geen groen licht voor de definitieve sloop", aldus de gemeente Tholen.

Dienstcentrum

Het nieuwe dienstencentrum van het Leger des Heils opent op 24 september