Als het aan het gemeentebestuur ligt, wordt de 250.000 euro die beschikbaar is gesteld voor restschuldleningen ook gebruikt voor startersleningen.

In het afgelopen jaar werd al dertien keer een starterslening toegekend en er werd geen enkele keer gebruik gemaakt van de restschuldlening.

Het potje van de startersleningen is inmiddels op, het is nu wachten tot de leningen terug zijn betaald voordat er nieuwe leningen verstrekt kunnen worden.

Door de potjes samen te voegen, kunnen beide leningen verstrekt worden. "Gelet op de toegenomen populariteit van de startersleningen is het tevens wenselijk om 100.000 euro extra bij te storten."