Voedselbank Goed Ontmoet is voor veel mensen in West-Brabant en Zeeland nog steeds van levensbelang. 

Gaandeweg de laatste economische crisis is het begrip voedselbank bij steeds meer mensen, ook bij diegenen die er geen gebruik van hoeven maken, ingeburgerd geraakt. Dat geeft meteen aan hoe hard de voedselbank – nog steeds- nodig is.

"Ik ga regelmatig bij scholen langs en merk dan het verschil tussen nu en tien jaar geleden", vertelt voorzitter Wim van Overveld. "Vroeg je toentertijd in een klas bij welke kinderen ze thuis naar de voedselbank gaan, dan werd er vreemd omgekeken naar die één of twee kinderen bij wie dat thuis het geval was." 

Stel je diezelfde vraag nu, dan steken sowieso meer kinderen hun hand op en merk je dat het helemaal niet vreemd meer gevonden wordt. "De voedselbank is intussen een algemeen aanvaard begrip geworden in onze samenleving."

Daling

En toch wordt voedselbank Goed Ontmoet de laatste tijd geconfronteerd met een daling van het aantal cliënten. Bestuur en medewerkers breken zich zowat het hoofd over de vraag hoe dit kan. 'Is de financiële situatie van de cliënten dan nu ineens zoveel verbeterd dat ze het zonder voedselbank kunnen stellen?', kun je je afvragen.

Landelijke cijfers wijzen daar bepaald niet op. Wim van Overveld heeft wel een vermoeden. "Onlangs zijn de tarieven voor kindgebonden budgetten en kinderopvang gewijzigd, met de gedachte dat gezinnen dan meer geld overhouden om vrij te besteden."

Maar alle overige kosten voor levensonderhoud zijn weer gestegen, zodat je er per saldo niets mee opschiet. "De overheid heeft hier echt een denkfout gemaakt. Wij willen deze zaak binnenkort zeer grondig gaan onderzoeken, want naar onze mening klopt hier iets niet."

Tekort

Toch is er ondanks alles nog volop werk aan de winkel bij Goed Ontmoet. De Stichting heeft haar centrale magazijn in Bergen op Zoom, maar daarnaast ook uitgiftepunten in Halderberge, Steenbergen, Roosendaal, Woensdrecht en Tholen. Om dit alles draaiende te houden, werken er nu in totaal 150 vrijwilligers.

Enkele daarvan zijn fulltime werkzaam, de meeste een of meerdere dagdelen. Toch is er nog steeds een voortdurend tekort aan vrijwilligers, met name aan sterke mannen ( en vrouwen) bij de uitgiftepunten. Onlangs heeft een aantal 'potige' mannen afgehaakt; de Stichting is naarstig op goed naar vervanging.

Voedselverspilling

Bestuurslid Peter Woltjer legt uit: "Wij zijn vooral afhankelijk van giften in natura van bedrijven en supermarkten, boeren en tuinders. Wij draaien daarin volop mee als het gaat om de strijd tegen voedselverspilling, de laatste tijd een actueel onderwerp."

"Maar we moeten het goede voedsel ook kunnen vervoeren en op tijd kunnen uitdelen. Net als alle supermarkten krijgen ook wij, volkomen terecht overigens, regelmatig bezoek van de Voedsel- en Warenautoriteit. Die komt inspecteren of wij alles volgens dezelfde regels doen als de supermarkten."

"Dus hebben wij onder meer moeten investeren in de aanpak van hygiëne en de aanschaf van verrijdbare koelkasten en koelbussen. En binnenkort komen er hier in ons magazijn ook nog meer koel- en vriescellen bij."

Contacten

Wim van Overveld vult aan. "Een aantal gemeenten in onze regio steunt ons ook financieel. De gemeente Steenbergen was hierin de eerste, daarna volgden Woensdrecht, Bergen op Zoom (na een lange strijd om erkenning mag ik wel zeggen) en Halderberge."

Met gemeente Roosendaal zijn ze nog in gesprek,Tholen heeft geen toezegging gedaan. "We hebben ook een heel goede samenwerking en vaak creatief overleg met de overige voedselbanken in Noord-Brabant, om alles zo goed mogelijk te coördineren en dus zo weinig mogelijk voedsel te verspillen."

Het werk van de Voedselbank is nog steeds nodig. "We hebben hier mensen in de wachtrij gehad die zeiden: ‘Nooit gedacht dat ik hier ooit zou staan!’. Maar het kan echt iedereen overkomen."