Sportdorp Sint Philipsland begint op donderdag 9 september met de tweede editie van het wandelproject 'Elke stap telt'.

De eerste editie ging in maart 2015 van start met in ieder geval vijftien deelnemers die het project goed hebben doorlopen. Zij ontvangen allemaal een welverdiend certificaat, maar belangrijker nog ze kregen ook een verbeterde conditie. "Wat het nog leuker maakt, is dat ze nog elke week samen wandelen!"

Belgisch initatief

Het wandelproject is een Belgisch initiatief en is ontwikkeld en succesvol uitgevoed door OKRA-sport in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven. "Door samenwerking tussen SportZeeland, de Zeeuwse gemeenten en de Zeeuwse vereniging welzijn ouderen is het project ook in Zeeland geïmplementeerd." 

Elke stap telt richt zich senioren, en daarbij maakt het niet uit of de senioren nou erg sportief zijn of dat ze juist heel weinig tot niet actief zijn. Met de juiste begeleiding is het project ook toepasbaar voor specifieke doelgroepen, waaronder mensen met een (chronische) beperking.

Begin

Op donderdag 8 september is de eerste bijeenkomst. Voor deze testdag worden senioren van boven de 55 jaar uitgenodigd om deel te nemen, het project duurt uiteindelijk zo’n tien tot twaalf weken.

Tijdens de eerste bijeenkomst worden de senioren getest op hun basisconditie en op basis van die resultaten worden de deelnemers ingedeeld in een groep op eigen niveau.

Daarnaast krijgen ze een individueel plan aangeraakt dat ze de komende tien tot twaalf weken gaan volgen, hierbij staat centraal dat de conditie en de gezondheid een aanzienlijke boost krijgen.

"Daarnaast zijn de sociale contacten een wezenlijk onderdeel. Er wordt gewerkt naar een persoonlijk doel, dat bereikt kan worden met het persoonlijk opbouwprogramma van 10 à 12 weken."

Beweegaanbod

Elke week vindt er een groepsessie plaats in de Rozeboom. Deze wekelijkse bijeenkomsten zijn informatief, zo wordt er informatie verstrekt over verschillende, aan gezondheid gerelateerde onderwerpen, zoals gezonde voeding, actieve leefstijl, omgaan met chronische aandoeningen, depressie en eenzaamheid.

De wekelijkse bijeenkomsten dienen daarnaast om deelnemers te stimuleren hun persoonlijke opbouwplan te blijven volgen. Elke week krijgen zij het programma mee voor de komende week en maken de deelnemers gezamenlijk een wandeling.

Sociale aspect

Het sociale aspect is een belangrijke bindende factor, die de aandacht heeft van de coördinator. "Het project is wijk- en dorpsgericht en wordt ‘dichtbij huis’ uitgevoerd." 

De lokale coördinator is het aanspreekpunt. "De uitvoering en begeleiding van de deelnemers is mede in handen van ‘buddy’s’ (actieve senioren). Zij ondersteunen en motiveren de deelnemers in hun weg naar een betere conditie."

De eerste bijeenkomst start op donderdag 8 september om 10.00 uur in de recreatiezaal van de Rozeboom.