Met 58 jaar bestuurslidmaatschap is de Tholense Anton Gelok het langstzittende (afdelings)bestuurslid van Veilig Verkeer Nederland.

De inmiddels 79-jarige Oud-Vossemeerder is lang niet zo actief meer als vroeger voor de VVN-afdeling Tholen, maar af en toe is hij nog te vinden bij de voorlichtingscaravan op braderieën. Bezoekers kunnen bij deze beroemde sleurhut verkeerskennis- en oogtesten doen.

Toen eind jaren ’50 in de toenmalige gemeente Oud-Vossemeer een VVN-afdeling werd opgericht, werd Gelok benaderd om de verlichting voor een verkeerstafel te maken. Als elektricien wist hij hoe dat aan te pakken.

"Nu zie je ze niet meer, maar ik maakte van die knipperbollen voor oversteekplaatsen en spoorwegovergangen. De verkeerstafel was bedoeld voor onderwijslessen." Bijna 60 jaar later bestaat deze tien meter lange ‘U’-gevormde educatieve tafel nog steeds, al ligt die – waarschijnlijk onder een dikke stoflaag – in een opslagplaats verstopt.

"De lantaarns voor de tafel heb ik ook zelf gemaakt." Het vervaardigen van verkeerstechnische elementen betekende voor Gelok meteen aanschuiven aan de bestuurstafel. "Ik ben toen automatisch in het bestuur terecht gekomen en er nooit meer uit gegaan." 

De uitbater van Hof van Holland, Piet Mees, nam zitting als bestuursvoorzitter, weet Gelok nog goed. "Zelf heb ik het altijd gehouden bij algemeen bestuurslid." Als VVN-afdelingsbestuurslid kende Gelok een fantastisch leuke tijd.

"Vroeger had je veel aanspraak en kreeg je veel vragen. Zelfs over hoe hoog de bekeuringen waren. Dat wisten wij ook niet." Na de gemeentelijke fusie in 1971 veranderde de afdeling Oud-Vossemeer in de afdeling Tholen. "Dat was een heel grote verandering, want er kwamen meer zorgen bij vanuit andere kernen."

Kennis

De VVN-afdeling Tholen bezoekt met haar VVN-caravan tijdens het Thoolse braderieseizoen geregeld braderieën. Belangstellenden kunnen er hun kennis testen middels een mini theorieles.

Ze krijgen tien verkeersafbeeldingen voorgeschoteld en moeten dan aangeven wat juist of onjuist is of hoe moet worden gehandeld in een bepaalde verkeerssituatie. Gelok: "Door de jaren heen is niet alleen de verkeersdruk toegenomen, er komen ook nieuwe verkeersborden bij. In 2015 waren dat 14 exemplaren." 

Zo gek is het dus nog niet wanneer een verkeersdeelnemer vertwijfeld naar een verkeersbord staart met alle gevolgen van dien. De VVN geeft voorlichting en heeft, aldus Gelok, een adviserende functie richting de gemeenten, provincies en waterschappen. "Onze afdeling wijst ook verkeersknelpunten aan voor de gemeente Tholen."

Fietsers

Met de zomervakantie nog vers in het geheugen hangt de gemeente weer op verschillende plekken spandoeken op om verkeersdeelnemers te attenderen op de scholieren te fiets.

"Wij als afdeling voegen daar nu niets aan toe. Op school krijgen de kinderen verkeerslessen en er zijn genoeg ouders zo verstandig om vooraf met hun kind de route naar school te fietsen." Een doorn in het oog van Gelok zijn vooral de automobilisten die menen door de dorpsstraten te moeten scheuren, maar er schuilt ook een gevaar onder fietsende senioren.

"Voorlichting is en blijft heel belangrijk. We gaan samen met de Senioren Vereniging Vosmeer kijken voor een voorlichtingsbijeenkomst voor ouderen op de fiets." Wat betreft Gelok zijn bestuurslidmaatschap: die zegt hij wat hem betreft nooit en te nimmer op. "Ik ben een bestuurslid voor het leven."