Als de inwoners van Nieuw-Vossemeer de overlast door hangjeugd willen aanpakken, zullen zij zelf het initiatief moeten nemen.

De gemeente heeft haar rol als kartrekker in het gehele traject neergelegd.

"Ondanks de inspanningen die zijn gedaan, is het niet gelukt om de betrokkenen voor een langere periode aan het project te verbinden."

Volgens de gemeente is de noodzaak ook minder. "De groep jongeren is ouder geworden en niet meer zo vaak bij elkaar."

Sinds de jaarwisseling van 2014/2015 waarbij diverse incidenten hebben plaatsgevonden in Nieuw-Vossemeer was er vanuit de inwoners de schreeuw om aandacht richting de politiek.

Stappen

Er moesten stappen ondernomen worden om de groep met jongeren in de leeftijdscategorie tussen de 14 en 20 jaar in toom te houden.

De gemeente Steenbergen gaf gehoor aan de oproep en startte een onderzoek naar de hangjeugd in het dorp. Adviesbureau Seinpost werd ingeschakeld om samen met de inwoners van Nieuw-Vossemeer te komen tot een oplossing. Er werd gesproken met belanghebbende, (hang)jongeren en ouders om het probleem rondom hangjongeren structureel op te lossen.

Burgerkracht

Het adviesbureau ging aan de slag met twee vragen: Is er burgerkracht aan te boren bij bewoners die overlast ervaren en kan er samen met de bewoners van Nieuw-Vossemeer en de betrokken professionals een duurzaam plan worden opgesteld voor een veilig en leefbaar Nieuw-Vossemeer?

Wat volgde is een uitgebreide analyse waarbij zowel de buurtpreventie, ouders, jeugd en professionals betrokken werden. Tijdens de jaarwisseling 2015/2016 werd een speciaal feest georganiseerd voor de jongere jeugd om zo controle uit te kunnen oefenen op de hangjeugd in het dorp.

Complimenten

"Het initiatief is zonder meer goed en verdiend zijn complimenten maar het vraagt meer aandacht, tijd en voorbereiding!", stelde raadslid Maurice Remery destijds.

"Door de korte termijn, het ontbreken van goede structuur, financiën, afbakening van randvoorwaarden en verantwoordelijkheden is geen effectieve aanpak mogelijk en is herhaling van calamiteiten verre van uitgesloten."

Uitbater Herman Buijs zag dan ook maar een handvol jongeren verschijnen op het jongerenfeest. "Tja, het is een klein flopje geworden hé?", liet een optimistische Buijs destijds weten die nog met 10 flessen alcoholvrije kinderchampagne in z’n maag zat. "Ik had 15 flessen kinderchampagne, maar daar zijn er nog veel van over."

Buurtpreventie

Het project van Adviesbureau Seinpost was niet alleen gericht op Oud & Nieuw, maar op de al jaren ervaren overlast van (hang)jeugd in het dorp. Op initiatief van de inwoners zijn er vier deelprojecten ontstaan, waaronder de activiteit met de jaarwisseling.

"Doel was om het initiatief voornamelijk bij de burgers te leggen, omat zij het beste aan kunnen geven wat noodzakelijk is en wat er gebeurt. Vanwege diverse persoonlijke redenen is het niet gelukt om het project voor te zetten zonder externe ondersteuning en stimulans", aldus de gemeente.

De betrokkenen zijn geïnformeerd over het beëindigen van het traject en de gemeente heeft aangeboden om zeker te zullen kijken naar hoe ze initiatieven vanuit de inwoners kunnen ondersteunen wanneer daar behoefte aan is. Volgens de gemeente is overigens de groep jongeren waar het traject op gefocust was inmiddels ouder geworden en niet meer zo vaak bij elkaar.

"Recent is een nieuwe, jongere groep ontstaan. In samenwerking met de sportcoaches, het jongerenwerk, de politie en het CJG hebben wij contact met deze groep en stemmen onderling af hoe we ervoor kunnen zorgen dat er zo min mogelijk overlast blijft in Nieuw-Vossemeer."