Eind 2017 start bouw van meldkamer politie

Onder het toeziend oog van burgemeester Frank Petter werd afgelopen week de gebruikersovereenkomst getekend voor de nieuw te bouwen meldkamer in Bergen op Zoom.

De ondertekening werd gedaan door Peter Noordanus (voorzitter Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant), Jan Lonink (voorzitter Veiligheidsregio Zeeland) en waarnemend directeur politiedienstencentrum Gerrit den Uyl. 

Nu is het nog een braakliggend terrein, maar eind 2017 of begin 2018 wordt in de spoorzone gestart met de bouw van een nieuw kantoor voor de politie in Bergen op Zoom. In totaal komt er uiteindelijk zo’n 618 fte in het pand te werken en voor de bouw is een bedrag gereserveerd van 40 miljoen euro.

In het pand wordt niet alleen het basisteam van Bergen op Zoom ondergebracht, maar ook het districtskantoor De Markiezaten, het Regionaal Service Centrum, het Regionaal Coördinatie Centrum van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en een nieuwe gemeenschappelijke meldkamer.

Eenduidigheid

Het West-Brabantse deel van de meldkamer zat voorheen in Tilburg, maar nu er samengewerkt gaat worden met de veiligheidsregio Zeeland is gekozen voor een nieuwe standplaats die geografisch gezien ongeveer in het midden ligt. "De beide regio’s hebben broederlijk naast elkaar gezeten", vertelt Peter Noordanus.

"Er is belang bij dat het pand snel gemaakt gaat worden, omdat de oude kantoren ook aan vervanging toe zijn." Volgens de heren gaat de burger er uiteindelijk weinig van merken. "Er ontstaat alleen een zekerheid dat je snel en eenduidig geholpen wordt." De kans op fouten wordt volgens Noordanus dan ook gereduceerd.

Meldkamer

Volgens Gerrit den Uyl is juist die eenduidigheid reden geweest om de 22 regionale meldkamers samen te voegen tot één Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) met maximaal tien meldkamerlocaties. Ambulancezorg, brandweer, politie en Koninklijke Marechaussee werken samen in de meldkamer, waarvan er nu dus één in Bergen op Zoom wordt geplaatst.

"Deze ondertekening is een belangrijke mijlpaal voor dit project en betekent een nieuwe fase in de samenwerking in opmaat naar een nieuwe gemeenschappelijke meldkamer." Oplevering van het politiepand inclusief de gemeenschappelijke meldkamer wordt in het vierde kwartaal van 2019 verwacht.

Tip de redactie