Burgers helpen goed mee bij bestrijding onkruid

De gemeente Tholen is positief over de bereidwilligheid van de inwoners van de gemeente Tholen om te helpen bij het bestrijden van onkruid.

Sinds 31 maart 2016 is het verboden voor gemeenten om chemische middelen te gebruiken bij het bestrijden van onkruid. Omdat alternatieve manieren zoals heet water, hete lucht en het wegbranden van onkruid intensiever en dus ook duurder zijn werd de hulp ingeroepen van burgers. 

Vooralsnog verloopt de proef volgens de opgestelde planning. "We proberen zoveel mogelijk lessen te trekken uit deze manier van werken en locaties in beeld te krijgen die extra aandacht of aanpassing qua inrichting nodig hebben." 

Per week komen er gemiddeld twee klachten binnen bij de gemeente die specifiek gaan over het onkruid op de verhardingen. Sinds dat de chemische bestrijdingsmiddelen niet meer gebruikt mogen worden kwamen er 48 meldingen binnen bij de gemeente.

Kwaliteitsniveau

Tijdens de presentatie van de nieuwe manier van werken in Tholen werd aangegeven dat de gemeente het liefst kwaliteitsniveau B wil houden, maar dat C ook goed is. Volgens de gemeente wordt op het grootste gedeelte van het verhard oppervlak nog het kwaliteitsniveau B gehaald.

Dit betekent minder dan twintig stuks onkruid hoger dan 20 centimeter per 100m2 en minder dan vier procent bedekking van het oppervlak. Op enkele locaties gaat het naar kwaliteitsniveau C: Minder dan dertig stuks onkruid hoger dan twintig cm per 100 m2 en minder dan acht procent bedekking van het oppervlak.

"Kwaliteitsniveau D, waarbij sprake is van achterstallig onderhoud, komt vrijwel nog niet voor", aldus gemeentewoordvoerster Marjolein Teeuwen.

Burgers

De aannemer houdt het kwaliteitsniveau iedere twee weken in de gaten. "Het is ook een kwestie van timing en kijken naar de weersgesteldheid; wanneer zet je in, in welke volgorde, je kunt niet in alle kernen tegelijk aanwezig zijn." 

Dat de burgers van de gemeente Tholen hun eigen perceel schoonhouden is een positieve ontwikkeling. "Als we de gemeente doorgaan zien we dat veel trottoirs en achter- en tussenpaden rond de woningen met enige regelmaat worden schoongemaakt. Het kwaliteitsniveau is daar ook vaak hoger (niveau A of A+) dan in het deel dat de gemeente door aannemer laat bijhouden."

Tip de redactie