Scholenproject bij gemeente gaat mogelijk op de schop

De fractievoorzitters van de verschillende partijen in de gemeente Steenbergen worden voorgesteld om het scholenproject waarbij leerlingen op de basis- en middelbare school kennismaken met de lokale politiek te verbeteren en daarom dus wijzigingen door te voeren.

De gemeente heeft onlangs een evaluatie gehouden over de wijze waarop het scholenproject het afgelopen jaar werd opgezet en georganiseerd en daar komen een aantal punten uit naar voren.

Ieder jaar strijden leerlingen uit zowel het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs tegen elkaar in een politiek debat, met maar één doel: het winnen van de titel 'Beste idee'. Het scholenproject eindigt voor leerlingen van ’t Ravelijn altijd met een slotdebat en de verkiezing van een van de projecten.

Voor de basisschoolleerlingen eindigt het project met een finale tussen de overgebleven drie groepen die met de verdediging van hun project op school de voorrondes hebben gewonnen. Voor het eerst werd dit jaar geld beschikbaar gesteld om de ideeen van de leerlingen daadwerkelijk uit te voeren.

"Aangezien dit voor alle deelnemers en betrokkenen een nieuw aspect was, is een zorgvuldige evaluatie van belang." Zo kwam er veel kritiek op het feit dat het winnende idee van ’t Ravelijn – een stadsstrand in Steenbergen – niet binnen de afgesproken termijn is gerealiseerd.

Geldbedrag

In de evaluatie, waarbij zowel de scholen als raadsleden hun licht konden werpen op de verschillende facetten van het scholenproject, wordt aangegeven dat het nog maar de vraag is of het geldbedrag daadwerkelijk een toevoeging is aan het scholenproject.en of dat deze werkwijze gecontinueerd moet worden.

"Het aspect van het geldbedrag zorgt ervoor dat de projecten meer zijn afgebakend, concreet zijn en dat er meer van de leerlingen wordt gevraagd in de voorbereiding. Er wordt nu meer nadruk gelegd op de vragen of het project haalbaar en te realiseren is."

"Dat geeft houvast voor de leerlingen bij het opstellen van hun project en voor de jury voor de beoordeling. Het element van het geldbedrag schept echter ook verwachtingen." 

Daarom worden raadsleden gevraagd de leerlingen beter te begeleiden bij de vraag: 'Wat kan je doen met 2.500 euro?'

Raadsleden

Daarnaast blijkt dat de belasting voor de raadsleden groter is dan verwacht. Zo wordt gekeken of dat het nodig is om tijdens het slotdebat twee raadsleden per groepje beschikbaar te hebben. Ook de rol van de jury wordt in de evaluatie besproken.

Er is onder andere voorgesteld om in plaats van een wethouder een vertegenwoordiger uit het maatschappelijk middenveld aan te trekken als jurylid en er moet een soort van checklist komen voor de juryleden.

Publiek

Vooral voor de leerlingen van de basisschool is het vaak een lange zit tijdens het slotdebat. Als het aan de griffie en de burgemeester ligt wordt er in overleg met de scholen geëxperimenteerd met werkvormen om de leerlingen meer te betrekken bij het debat.

"Bijvoorbeeld door na de eerste ronde de leerlingen in de gelegenheid te stellen om zelf ook een vraag te stellen aan een school." Uit de evaluatie blijkt tevens dat de scholen wel tevreden zijn over de leerlingen die geen rol hadden in het debat, terwijl een raadslid aangeeft dat er teveel lawaai was.

"Leerkrachten zouden die gastjes meer in 'de klauw' moeten houden. Zeer storend gedrag op sommige momenten." Als laatste puntje werd nog aangehaald om een 'derde prijs' te creëren voor de verliezende basisschool tijdens de finale.

Tip de redactie