Het college van burgemeester en wethouders heeft een aantal subsidies verleend met een totaalwaarde van 50.491 euro.

De ruim vijftig mille wordt uitgereikt aan vier verschillende evenementen. Zo ontvangt Stichting Sint Nicolaas een bedrag van 7500 euro. PopMonument in Gebouw-T ontvangt een bijdrage van 10.000 euro en Stichting Divers heeft voor het organiseren van Palm Parkies 12.405 euro gekregen.

De grootste klapper is voor Stichting Bergse Jazz. Zij hebben een subsidie aangevraagd en gekregen voor 20.586 euro. Omdat deze subsidies boven de 7500 euro uitkomen, werden ze eerst aan het college voorgelegd.