De gemeenteraad van Steenbergen wordt op 7 september door het college voorgesteld om niet in te stemmen met de locatie Karel Doormanstraat 2-4 als mogelijke locatie voor het vestigen van een discountsupermarkt in Dinteloord.

Volgens burgemeester en wethouders is deze locatie niet gelegen in de door de raad vastgestelde zoekzone voor een tweede supermarkt. "De afstand tot het centrum is te ver om een versterkende werking te hebben voor het centrumgebied van Dinteloord."

"Flauwekul" , aldus de 45-jarige Sandy de Jager. "Nu doen ook veel mensen hun boodschappen buiten Dinteloord en in Steenbergen liggen de supermarkten ook niet allemaal in het centrum." De Jager is dan ook niet bang dat de middenstand in Dinteloord te leiden zal hebben onder een tweede supermarkt.

"Als je hier naar de bakker of slager wil, dan ga je toch wel. We hebben ook een Blokker en een Action. Beide zaken verkopen pannen, maar de een is beter qua kwaliteit dan de ander. Zo gaat het ook bij een slager." Sandy is dan ook een groot voorstander van een tweede supermarkt in de kern. "Je hebt gewoon heel weinig keuzemogelijkheden met maar een supermarkt."

Concurrentie

Een rondvraag op straat leert dat veel inwoners van Dinteloord het eens zijn met het standpunt van Sandy. Ook de 70-jarige meneer Nijhoff is een voorstander van een extra supermarkt. "Een supermarkt voor het hele dorp is gewoon te weinig." Zelf doet hij zijn boodschappen bij de Aldi in Oude Molen.

"Je hebt hier gewoon niet alles." Dat de Karel Doormanstraat geen goede locatie zou zijn voor een tweede supermarkt is volgens Nijhoff niet waar. "De Karel Doormanstraat zou prima zijn, want qua parkeren is het hier een ramp. Op woensdagmiddag is het altijd enorm druk." 

Een 61-jarige man is net als de overige inwoners voorstander van een discounter in de kern. "De Albert Heijn heeft nu een alleen macht, een beetje concurrentie is juist goed." De Dinteloorder is niet bang dat een van de twee winkels op de fles zal gaan. "Een tweede supermarkt zorgt er juist voor dat de Albert Heijn iets moet doen om mensen te trekken, dat is de vrije markt." 

Slings

De 63-jarige Annie Korf is wel bang dat een van de twee winkels op den duur op de fles zal gaan. Toch is ze niet tegen een tweede supermarkt, ze ziet juist mogelijkheden voor het oude Slings-pand aan Raadhuisplein 5.

"Dat pand staat al jaren leeg en vormt echt de rotte appel van het centrum. Er moet veel aan gedaan worden, maar het zou wel mooi zijn." Zelf doet ze eens in de vier weken boodschappen buiten het dorp, de rest haalt ze gewoon in Dinteloord. De 82-jarige mevrouw De Wolf is daarentegen juist gebonden aan de supermarkt in Dinteloord.

"Ik heb geen auto, dus een extra supermarkt in het centrum van Dinteloord geeft mij wel meer mogelijkheden. Niet dat de AH slecht is, maar dan hebben we in ieder geval een keuze." Toch is De Wolf bang dat er niet naar haar geluisterd gaat worden.

"Een supermarkt heeft natuurlijk meer aan gezinnen met kinderen, die besteden veel meer dan de ouderen die bijna niets meer eten." Ook mevrouw De Wolf ziet kansen voor het pand van Slings. "Dat zou echt een opkikker voor Dinteloord zijn." 

Dat een extra supermarkt het einde van een van de twee winkels betekent is volgens De Wolf niet waar. "Dat is een keer gebeurd, tien jaar geleden, maar daar blijven ze op hameren. Het lijkt wel alsof de AH een deal heeft gesloten met de gemeente, dat ze minstens tien jaar als enige supermarkt in Dinteloord blijven zitten. Dat idee heb ik zomaar."