Energiebedrijf Eneco onderneemt een nieuwe poging om het windpark langs de Kabeljauwbeek bij Ossendrecht van de grond te krijgen.

De Raad van State zette vorig jaar nog een streep door het plan, omdat de Kabeljauwbeek buiten het zoekgebied voor windenergie van de provincie valt. Nu de provincie daarvoor haar Verordening Ruimte wil aanpassen, heeft Eneco besloten het ontwerpbestemmingsplan opnieuw ter inzage te leggen. 

De provincie wil de komende jaren 470,5 megawatt aan extra windenergie opwekken. In 2014 was daarvoor al een zoekgebied vastgesteld via de Verordening Ruimte. De nadruk kwam daarbij te liggen op een windpark langs de A16.

Daarnaast hadden de West-Brabantse gemeenten, uit angst om grote windparken toegewezen te krijgen, ook een aanbod gedaan met kleinere windparken en opschaling van huidige windmolens.

De gemeente Woensdrecht wil daarvoor medewerking verlenen aan het plan van Eneco om vijf windmolens te realiseren langs de Kabeljauwbeek, op de grens tussen Ossendrecht en Zandvliet. Dat gebied was in 2014 echter niet opgenomen als zoekgebied in de Verordening Ruimte.

Aanwijzing

Via een proactieve aanwijzing, waarbij een gemeente gedwongen kan worden de plannen van de provincie te volgen, probeerden zowel de gemeente als de provincie het windpark toch mogelijk te maken. De Raad van State oordeelde vorig jaar echter dat een dergelijke aanwijzing daarvoor niet het juiste instrument was.

Na overleg tussen Eneco, gemeente en provincie heeft die laatste partij besloten om de Verordening Ruimte zodanig aan te passen dat de Kabeljauwbeek alsnog als zoeklocatie voor windenergie is opgenomen.

Hoogte

Daardoor ziet Eneco nieuwe kansen om het windpark te realiseren. Hoe de windmolens eruit komen te zien, is volgens het energiebedrijf nog niet bekend. "Er is nog niet gekozen voor een windturbinetype. Daardoor is ook het productievermogen nog niet bekend. We gaan echter uit van een maximaal piekvermogen van 14,99 megawatt per turbine", aldus Eneco.

Evenals bij de eerdere poging van Eneco om het windpark te realiseren gaat het bedrijf er nu ook weer vanuit dat de turbines een maximale tiphoogte van 183 meter krijgen. De as komt tussen de 85 en 125 meter hoog te liggen, de diameter zal tussen de 90 en 117 meter bedragen. De windmolens zullen volgens het ontwerpbestemmingsplan, dat momenteel ter inzage ligt, zo’n 400 meter uit elkaar komen te liggen.