"Heel Putte raakt besmet wanneer deze plannen doorgaan", waarschuwt Joris Libens, bewoner van de Europalaan in Putte en woordvoerder van de actiegroep tegen een nieuwe parkeerplaats in het Moretusbos.

Samen met buurtbewoners komt hij in verzet tegen de plannen van de gemeenten Woensdrecht en Stabroek om een grote parkeerplaats nabij het parkbos te realiseren.

De twee gemeenten hebben daarvoor een bosperceel tussen de Europalaan en het Sterrenbos in beeld als extra parkeervoorziening voor zo’n tweehonderd auto’s. De omwonenden stellen echter dat er betere locaties voorhanden zijn en zijn nu een eigen onderzoek gestart om een alternatieve locatie aan te wijzen.

Onveiligheid

De bezwaren tegen een grote parkeerplaats tegen de dorpsgrens aan zijn volgens Libens zeer divers. "De parking zal een aantrekkingskracht hebben op van alles dat niemand wenst in Putte. Denk aan inbraken, drugs, afvaldumpingen, criminaliteit in het algemeen." 

"Het onveiligheidsgevoel van de inwoners en bezoekers zal hoe dan ook vergroten met dit plan. Minstens van even groot belang is dat de natuur onnodige schade wordt aangedaan", voorspelt de Puttenaar. Hij verwacht ook juridische bezwaren door de natuurwaarden die op het bosperceel liggen.

"Eerder werden plannen voor een parking aan de overzijde op Belgisch grondgebied verworpen vanwege de vogelrichtlijn en de effecten op de natuur. Die zouden dan ineens stoppen net aan de overkant op Nederlandse zijde? Maak dat de natuur maar eens wijs! Deze zone is Natura 200 en op officiële kaarten staat de zone ook effectief ingekleurd als ‘oud bos’. "

Alternatieven

Libens is al sinds januari met het dossier bezig en heeft sindsdien veel informatie opgevraagd bij de betrokken partijen. "Maar een inzicht in de overwegingen tussen andere locaties heb ik niet gekregen." Hij heeft dan ook ernstige twijfels bij de voorkeur van Woensdrecht en Stabroek voor het perceel achter de Europalaan.

Na een petitie onder buurtbewoners hebben zo’n twintig buren zich verenigd om zelf een studie uit te voeren naar een alternatieve locatie. Zij hebben tot november de tijd gekregen om hun alternatieven in te dienen. "Er zijn meer mogelijkheden. Wij blijven dan ook constructief en willen samen met alle betrokken partijen zoeken achter alternatieven op Belgisch grondgebied en de verdere uitwerking hiervan", vindt Libens.

Partner

Burgemeester Rik Frans van Stabroek bestrijdt dat het parkeerprobleem enkel op Stabroeks grondgebied speelt. "Het Moretusbos ligt op de grens en trekt Nederlandse en Belgische bezoekers. Er zijn nu maar twintig parkeerplaatsen voor het kasteel. Verderop ligt wel een parking in het bos, maar dat vinden bezoekers geen aangename plaats. Zij voelen zich veiliger tegen het woongebied aan", stelt hij.

Stabroek heeft eerder geprobeerd om op eigen grondgebied een parkeerplaats te realiseren. “We hebben in België echter te maken met zeer strenge regelgeving. Gelukkig hebben we in de gemeente Woensdrecht een goede partner gevonden om samen aan een oplossing te werken."

Woensdrecht stelt nu de grond beschikbaar en zal ook zorgen voor de compensatie. "Uiteraard heb ik begrip voor de bezwaren van de omwonenden. Maar de parkeerproblemen spelen al vele jaren en we moeten een keer vooruit met de zaak om ervoor te zorgen dat we alle bezoekers voor het Moretusbos ook een goed ontvangst kunnen bieden."