Op de kerncentrale Doel 2 bij Bergen op Zoom was de bedieningsstand van twee afsluiters in het niet nucleaire gedeelte van de centrale gewisseld. Enkele uren stond de bedieningsstand daardoor op manueel in plaats van automatisch. De afwijkende stand heeft geen invloed op de omgeving gehad. 

Ondanks het feit dat de afsluiters hun functie correct zouden kunnen blijven vervullen, is de manuele bedieningsstand een afwijkende stand. De stand komt niet overeen met wat er beschreven staat in de administratieve uitbatingvoorschriften van de kerncentrale.

Na goedkeuring van autoriteiten is het voorval geclassificeerd als een 'niveau 1-voorval' op de Internationale Nucleaire Gebeurtenissenschaal. Deze schaal loopt van niveau 1 tot en met niveau 7. Dit gaat van een kleine storing (1) tot de meest ernstig denkbare gebeurtenis (7).

Verscherpt toezicht

De kerncentrale in Doel staat onder scherp toezicht, nadat de Belgische overheid besloot om nog eens tien jaar door te gaan met Doel 1 en 2. Bij soortgelijke storingen informeert ENGIE Electrabel in het kader van het open communicatiebeleid direct over de gebeurtenis.

Deze afwijking heeft geen enkele invloed gehad op het welzijn en de gezondheid van de medewerkers, omwonenden en omgeving en heeft geen effect gehad op de werking van de installaties van de kerncentrale.