De Zorgcoöperatie Zorg om Zorg en KBO Putte zijn samen een onderzoek gestart naar de realisatie van een ontmoetingscentrum in Putte. 

Zij hebben daarvoor vrijdag bij De Heusche Bollaert het convenant 'Putte ontmoet' getekend. In het ontmoetingscentrum willen zij meerdere generaties samenbrengen.  

Zowel de Putse Zorgcoöperatie Zorg om Zorg als KBO Putte hebben hun pijlen gericht op het noodgebouw naast het multifunctionele centrum de Biezen. Momenteel huisvest het een kinderopvang en peuterspeelzaal, maar deze zullen allebei het noodgebouw op korte termijn verlaten.

Ontmoetingsplaats voor meerdere generaties

Tijdens de ondertekening van het samenwerkingscontract sprak voorzitter Erik De Laet namens Zorgcoöperatie Zorg om Zorg over de ideeën uit het convenant. Als belangrijkste voorbeeld benoemde hij het model van het Duitse 'Mehrgenerationhaus'.

In een dergelijk ontmoetingscentrum wordt een woonkamer ingericht waar verschillende generaties elkaar kunnen ontmoeten. KBO Putte ziet de plek als een meerwaarde waar 'zelfredzaamheid' kan overgaan in ‘samenredzaamheid’.

De Laet benadrukte daarbij de relatie met MFC de Biezen dat als partner een belangrijke rol kan gaan vervullen. Zowel Zorg om Zorg als KBO Putte benadrukken dat de huidige activiteiten blijven plaatsvinden in de Biezen. De Laet: "Als het allemaal gaat lukken – en daar zijn de partijen hard mee aan het werk – zijn er voor iedereen louter positieve effecten te verwachten."

Grensoverschrijdend

Er moet nog veel onderzocht worden door de kersverse samenwerkende partijen. Hoe maak je het gebouw bijvoorbeeld geschikt als ontmoetingscentrum en hoe krijg je de exploitatie rond? Het zijn stuk voor stuk serieuze zaken die vooraf moeten worden onderzocht voordat er daadwerkelijk een ontmoetingscentrum komt.

De bedoeling van het gewenste ontmoetingscentrum is om mensen van alle generaties met elkaar in contact te brengen. "Over de grenzen van ras, geloof en leeftijd heen", vatten de heren het doel samen.

Kinderopvang

Momenteel huisvest het noodgebouw naast MFC de Biezen peuterspeelzaal Duimelotje en kinderopvang Ratjetoe. De kinderopvang verhuist na de schoolvakantie al naar basisschool Op Dreef. De peuterspeelplaats zal het noodgebouw naar verwachting volgend schooljaar verlaten.

Het gebouw stond oorspronkelijk op de nominatie om na het vertrek van de peuterspeelzaal en de kinderopvang gesloopt te worden. Na het verzoek van Zorg om Zorg en KBO aan de gemeente om dit gebouw te mogen gebruiken voor het ontmoetingscentrum, is deze procedure voorlopig uitgesteld.