De gemeente Bergen op Zoom moet haar plannen voor een waterspeelplaats bij Fort de Roovere in Halsteren bijstellen.

Volgens de gemeente loopt de fondsenwerving voor het inundatiepark achter. 

Gezien de strikte deadline van de provinciale subsidie voor het project, kiest de gemeente voor een sobere uitvoering van het waterpark.

Waterlinie

Het idee van de waterspeelplaats is dat kinderen aan de hand van speelelementen straks zelf het inundatiegebied langs de West-Brabantse Waterlinie onder water kunnen zetten. Het waterpark, dat ten zuiden van Fort de Roovere moet komen, is een initiatief van de gemeente en waterschap Brabantse Delta.

De aanleg van de waterspeelplaats is onderdeel van het grotere project De Linie, waarin de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen investeren in de waterrecreatie in de omgeving van de Brabantse Wal en daarvoor een miljoenensubsidie vanuit het provinciale programma Landschappen van Allure ontvangen.

Versoberen

Om die subsidie voor het waterpark te verzilveren, moet de speelplaats uiterlijk 31 oktober 2017 opgeleverd worden. Een exact ontwerp voor het nieuwe waterpark is er nog niet, maar het Bergs gemeentebestuur heeft inmiddels de plannen naar beneden moeten bijstellen.

"De begrote inkomsten voor de waterspeelplaats blijven achter. Daarom hebben we ervoor gekozen om de uitvoering van bepaalde onderdelen te versoberen, maar in aangepaste vorm willen we het project nog zeker uitvoeren", meldt gemeentewoordvoerder Erwin Stander.

De gemeente heeft al wel contact gelegd met het ROC om de verschillende elementen voor de speelplaats door leerlingen te laten maken.

Pompejus

Ook voor de uitkijktoren Pompejus, die op Fort de Roovere moet verrijzen, loopt de fondsenwerving nog niet zo storm. "De crowdfunding is wel op gang gekomen, maar geld bijeenbrengen voor dit soort projecten valt niet altijd mee", verklaart Stander.

Toch staat de begindatum van de bouw van de uitkijktoren al vast. Die is voorzien voor 11 november van dit jaar.