Gemeenten naar Europese Commissie voor Doel

De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen stappen gezamenlijk naar de Europese Commissie om een klacht in te dienen over Doel.

De gemeenten zijn niet door de Belgische overheden geconsulteerd bij de verlenging van de kerncentrale in Doel, terwijl er een grensoverschrijdend impact en risico is. De gemeente Bergen op Zoom heeft Schoups Advocaten in Antwerpen in de arm genomen om de klacht in te dienen.

Op 28 juni 2015 werd in België een wijzigingswet aangenomen waardoor de uitbatingsperiode van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 met tien jaar werd verlengd. Verschillende instanties zoals Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen en Greenpeace Belgium hebben al beroep aangetekend tegen de wijzigingswet.

De gemeente Bergen op zoom heeft Schoups Advocaten onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om aan te haken bij deze instanties om zo een vuist te maken tegen de langere openstelling van Doel 1 en Doel 2. Uit het onderzoek blijkt dat het erg lastig wordt om bijvoorbeeld aan te haken bij de procedure van Greenpeace Belgium.

"De kans dat de Raad van State het verzoek inwilligt om zich te voegen in de procedure wordt gering geacht bij schorsingsverzoeken. Daarnaast is de schorsingsprocedure al aanzienlijk gevorderd."

Europese Commissie

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de gemeente een procedure kan starten bij de burgerlijke rechter. "De slaagkansen worden door het advocatenkantoor ook gering ingeschat omdat moeilijk te bewijzen is dat er een onredelijke beslissing is genomen en er effectief een risico is." 

De kosten voor de procedure komen uit op 30.000 euro exclusief kantoorkosten. Die zaken tegenover elkaar afgezet zorgt ervoor dat de gemeente ook deze stap niet zal nemen. De laatste mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de Europese Commissie.

"Omdat de gemeente niet geconsulteerd is door de Belgische overheden, terwijl er een grensoverschrijdend impact en risico is." De totale kosten hiervan worden geschat op 15.000 euro exclusief kantoorkosten. De klacht wordt eind september ingediend. Eerst zullen nog gesprekken plaatsvinden met enkele Europarlementariërs.

Veiligheid

Na het zomerreces wordt er een bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd door de gemeente Bergen op Zoom. Bij deze bijeenkomst gaan vertegenwoordigers van gemeenten, Tweede Kamerleden en provincies met elkaar in gesprek over de veiligheid rond kerncentrales.

Tip de redactie