Nieuwe voorwaarden voor energieprojecten voorgesteld

De gemeenteraad heeft een voorstel van het gemeentebestuur ontvangen om te komen tot 'sociale randvoorwaarden' voor nieuwe energieprojecten.

De raad nam begin dit jaar een motie aan om onderzoek te doen naar een dorpswindmolen. Hierbij wordt een gedeelte van de opbrengst van de molen terug de lokale samenleving ingepompt. Het college is aan de slag gegaan met de motie en komt nu met deze voorwaarden.

Nieuwe initiatieven binnen de energiesector moeten als het aan het college ligt voldoen aan verschillende 'sociale voorwaarden'. "De Dorpswindmolen is een metafoor voor de manier van werken om omwonenden mee te kunnen laten profiteren van de opbrengsten van zon-, wind-, en bio-energieprojecten."

Zo moeten de projecten bijdragen aan de bewustwording van eigen mogelijkheden tot energiereductie en leiden tot het zelf produceren van duurzame energie om op die manier bij te dragen aan een vitale samenleving.

Energieneutraal

Een andere voorwaarden is dat projecten moeten bijdragen aan het eerder en beter bereiken van de doelstelling om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn. Het college ziet dan ook graag dat bij de projecten wordt samengewerkt door ondernemers, overheid, inwoners en onderwijs.

"De aanpak is gebaseerd op vertrouwen en herkenbaarheid door bij te dragen aan de lokale gemeenschap in de vorm van energiebesparing en energieproductie per kern en daarmee wordt een transparante en langjarige samenwerking aangegaan tussen inwoners en bedrijven waar iedereen voordeel bij heeft."

Motie

De motie werd destijds ingediend door Gewoon Lokaal! en alleen de Volkspartij stemde tegen het voorstel. "De gemeente Steenbergen ligt in een relatief windrijke hoek van het land, heeft een relatief groot oppervlakte en de agrarische sector levert al een aanzienlijke bijdrage aan de productie van duurzame energie." 

Volgens Gewoon Lokaal! dus genoeg opties voor duurzame energie, maar er is een breed draagvlak bij de bewoners en de omwonenden nodig om successen te boeken.

Windturbines

De gemeente Steenbergen huisvest op dit moment vier windmolens op het Agro Food Cluster en vier windturbines op de locatie Karolinadijk in Dinteloord. Bij het AFC worden momenteel nog drie windmolens bijgebouwd en de windmolens aan de Karolinadijk worden voor het jaar 2020 opgeschaald naar windturbines met meer vermogen.

Bij de opschaling van deze windmolens worden de sociale randvoorwaarden meegenomen, al moet de gemeenteraad eerst akkoord gaan met het voorstel. Op 5 september wordt het voorstel voor het eerst besproken.

Tip de redactie