Loempiaverkoopster My Nuong Dang roept de Steenbergse gemeenteraad op om nog eens goed naar haar huidige standplaatsenbeleid te kijken.

Mevrouw Dang stond jaren bij de Praxis in Bergen op Zoom, maar nu het bouwbedrijf gaat verhuizen dreigt ze haar inkomen kwijt te raken. Formido Steenbergen gaf aan graag van Dang's diensten gebruik te maken, maar het huidige standplaatsenbeleid van de gemeente zorgt er voor dat het zover niet kan komen.

Standplaats ruimen

Al ruim vijftien jaar staat mevrouw Dang bij de Praxis aan de Van Konijnenburgweg in Bergen op Zoom, maar nu de Praxis gaat verhuizen moet de loempiaverkoopster in oktober haar standplaats verlaten en op zoek naar een nieuwe locatie om haar lekkernijen te slijten. "Van de Praxis mag ik mijn standplaats blijven innemen, maar de eigenaar van de grond geeft geen toestemming daartoe."

Inmiddels heeft mevrouw Dang een hele zoektocht achter de rug, maar zonder het gewenste resultaat. Ze was dan ook erg blij toen Formido Steenbergen aangaf welwillend tegenover het idee te staan om de loempiaverkoopster een standplaats aan te bieden.

"Hij vindt het zelfs een verbetering van de service van zijn bedrijf", aldus My Nuong Dang. Per brief liet directeur Eric Davies weten: "Ik ben er van overtuigd dat de hongerige klussers een loempiawagen zeer zullen waarderen." Er was echter nog één obstakel, mevrouw Dang moest zelf de vergunning regelen bij de gemeente.

Het college besloot op 31 mei 2016 om de aanvraag voor een standplaats aan de Zeelandweg Oost 1 af te wijzen. "Navraag leerde mij dat instellen van bezwaar geen succes zou hebben gezien de puur formeel juridische regels."

Standplaatsenbeleid

De aanvraag van mevrouw Dang is volgens de gemeente in strijd met het Standplaatsenbeleid 2015 en het bestemmingsplan Reinierpolder. In laatstgenoemde is opgenomen dat alleen bedrijven uit categorie 2 zich mogen vestigen op Reinierpolder.

Hiertoe behoren bedrijven die gericht zijn op het produceren, bewerken, herstellen, installeren, inzamelen, verwerken, verhuren, opslaan en/of distribueren van goederen. "Een loempiakraam valt, gelet op de aard en omvang, niet binnen de reikwijdte van het bestemmingsplan", aldus het college.

Daarnaast is in het Standplaatsenbeleid 2015 opgenomen dat er per keer één of meerdere vaste locaties worden aangewezen voor een standplaats. "De locatie op het Formidoterrein is niet in het standplaatsenbeleid opgenomen." Het plaatsen van een loempiakraam is alleen toegestaan als de duur van tijdelijke aard is, oftewel: drie dagen.

Oproep

Mevrouw Dang vindt het beleid niet van deze tijd. Zij is van mening dat er inmiddels sprake is van een tegenstrijdigheid binnen de economische en maatschappelijke politieke opvattingen.

"Enerzijds is er een door de politiek vastgesteld bestemmingsplan voor een bedrijventerrein op basis waarvan maximaal drie dagen per jaar een standplaatsvergunning kan worden afgegeven en anderzijds is er de wens van de politiek dat inwoners werken voor hun inkomen. Vanuit deze tegenstrijdigheid lijkt mij het bestemmingsplan niet meer van deze tijd."

Volgens mevrouw Dang wringt dit des te meer nu de bedrijfsleider van de bouwmarkten positief tegenover de standplaatsinname staat. Mevrouw Dang roept dan ook de gemeenteraad en het college op om in discussie te gaan over deze tegenstrijdigheid en om de weigering vanuit het college in heroverweging te nemen.

"Ik wil geen uitkering trekken, ik wil gewoon werken voor mijn geld. Zes of zeven dagen in de week, dat maakt me niet uit", besluit de loempiaverkoopster.