Gemeente wint hoger beroep over wachtgelden

De Raad van State heeft uitspraak gedaan in een hoger beroep over de wachtgelden die oud-bestuurders van de gemeente Tholen ontvangen. 

De zaak speelt al sinds 2013 toen een inwoner van Rotterdam middels de Wet openbaarheid van bestuur een overzicht vroeg van de betaalde wachtgeldbedragen. Het gaat om de bruto wachtgeldbedragen die in de periode 2000-2015 per jaar aan oud-bestuurders zijn betaald.

De Rotterdammer vroeg op 3 mei 2013 om de namen van oud-bestuurders die in de periode vanaf 2000 wachtgeld ontvingen en de bedragen die zij per jaar per persoon hebben ontvangen voor onderzoek.

De gemeente besloot om de openbaarmaking van de gegevens per oud-bestuurder te weigeren en maakte alleen de namen van zes van de zeven oud-bestuurders en het totaalbedrag aan uitgekeerde wachtgelden bekend. Tot ongenoegen van de aanvrager. Wat volgt is een aaneenschakeling van rechtzaken met dit hoger beroep als gevolg.

Bescherming

De reden voor de gemeente Tholen om niet alle gegevens per persoon bekend te maken was de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken oud-bestuurders. De wachtgelden per persoon per jaar konden ook niet geanonimiseerd verstrekt worden, omdat het gaat om een beperkte groep oud-bestuurders.

In samenhang met andere informatie, zoals de bestuurperiode, kan zonder veel moeite achterhaald worden welk bedrag bij welke bestuurder hoort. "Dat zou volgens het college van burgemeester en wethouders een inbreuk zijn op hun privacy."

Hoger beroep

In september 2015 oordeelde de Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat het gemeentebestuur had moeten onderzoeken welke gegevens op de jaaropgaven en loonstaten wél openbaar gemaakt konden worden.

Het gemeentebestuur was het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en is hiertegen in hoger beroep gekomen bij de Raad van State. Het gemeentebestuur blijft erbij dat dan zonder veel moeite kan worden achterhaald welke documenten bij wie horen.

Verantwoordelijkheid

De Raad van State oordeelde dat het college van burgemeester en wethouders gelijk heeft en maakte de vorige uitspraak ongeldig. "Het bedrag aan wachtgeld waarop een oud-bestuurder aanspraak kan maken, wordt bepaald aan de hand van Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers."

"Over de uitvoering hiervan dient verantwoording afgelegd te worden door de thans verantwoordelijke bestuurders en niet door oud-bestuurders. Als het publieke debat op individuele oud-bestuurders zou kunnen worden betrokken bestaat het gevaar voor ‘naming and shaming’ en dat zij zich in het openbaar moeten verantwoorden."

Tip de redactie