Bergse wint rechtzaak om huishoudelijke hulp

De gemeente Bergen op Zoom is door de rechter op de vingers getikt, omdat ze te weinig huishoudelijke hulp heeft toegekend aan een inwoonster van de stad. 

De vrouw zou volgens de indicatie van de gemeente nog maar recht hebben op twee uur per week op huishoudelijke hulp, terwijl ze voorheen vijf uur per week een thuishulp over de vloer kreeg.

Volgens de rechter ontvangt de vrouw daardoor nu te weinig ondersteuning om sprake te laten zijn van een goede zelfredzaamheid.

Indicatie

De gemeente Bergen op Zoom heeft volgens mevrouw Melsen fout op fout gemaakt in haar zaak. In juni 2015 kreeg ze twee medewerkers van de thuiszorg over de vloer voor een nieuwe indicatie voor het toekennen van de huishoudelijke hulp.

"Dat was al de eerste fout, want dat had een onafhankelijk persoon moeten zijn en niet iemand van de thuiszorg", vertelt ze.

De Bergse ontving tot dan toe vijf uur huishoudelijke hulp per week. Sinds de gemeente per 1 januari 2015 de regie voert over de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat de gemeente echter niet meer uit van het aantal uren, maar van het resultaat 'een schoon huis'.

Volgens de nieuwe indicatie zou mevrouw Melsen ook met twee uur per week moeten toekunnen. Daar ging zij niet mee akkoord en wat volgde was een lange strijd met de gemeente die weigerde om de indicatie aan te passen.

Kritisch

De zaak werd uiteindelijk bij de rechter beslist. Die toonde zich erg kritisch tegenover het resultaatgericht indiceren van de gemeente en het feit dat de gemeente de indicatie door een thuiszorgorganisatie heeft laten doen.

Volgens de rechter wringt dat, omdat een thuiszorgorganisatie er financieel belang bij heeft om zo min mogelijk uren te maken.

Specifiek in de situatie van mevrouw Melsen zegt de rechter dat onvoldoende is gebleken dat de toegekende huishoudelijke hulp haar op een passende manier bijstaat om sprake te laten zijn van een goede zelfredzaamheid.

De rechter heeft daarom besloten dat de Bergse 'vanaf heden' weer recht heeft op vijf uur hulp per week.

Beleidsregels

Een gemeentewoordvoerder laat weten dat de zaak momenteel inhoudelijk nog wordt bestudeerd.

"De Centrale Raad van Beroep heeft hier eerder een aantal uitspraken over gedaan. De gemeente Bergen op Zoom voldoet grotendeels aan die uitspraken. Alleen de omschrijving van het resultaat 'schoon en leefbaar' moet uitgebreider worden omschreven in de beleidsregels. Dit zal in september gedaan worden."

Tip de redactie