Bewoners van de Holderbergsedijk en de Wildenhoeksestraat in Kruisland ervaren zeer ernstige overlast van de drie windturbines van Windturbinepark Roosendaalse Vliet op het grondgebied van de gemeente Roosendaal.

De Steenbergse Volkspartij heeft daarom vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De Roosendaalse afdeling van de ZLTO, eigenaar van het windturbinepark, is op de hoogte van deze overlast en doet hier onderzoek na.

De bewoners die op steenworpafstand wonen van de windmolens ondervinden volgens de Volkspartij drie soorten van overlast. Zo zorgen de rotorbladen voor ernstige licht- en schaduwhinder.

De bewoners ervaren geluidsoverlast van de ronddraaiende bladen, horen een brommend geluid en lampen op de windmolens zorgen voor lichtoverlast.

De aan en uit flikkerende lampen hebben volgens de Volkspartij het effect van een permanent schijnende felle spot. Het leefgenot van de omwonenden is volgens hen dan ook ernstig aangetast met de komst van het Windturbinepark Roosendaalse Vliet.

Wettelijke kaders

Jan Denissen van ZLTO Roosendaal is bekend met de klachten van de omwonenden. "Een week of drie geleden hebben we met de ZLTO, de gemeente en een woordvoerder van de bewoners om de tafel gezeten."

De klachten worden dan ook serieus opgepakt, maar voor er maatregelen getroffen kunnen worden wil de ZLTO eerst weten of de klachten terecht zijn en of de windmolens wel aan de wettelijke kaders voldoen. Twee van de drie klachten zijn al onderzocht.

Zo blijkt dat de lampen die op de windmolens flikkeren verplicht zijn door de Nederlandse Luchtvaartdienst. "Daar kunnen wij als organisatie dus weinig aan doen", aldus Denissen.

Slagschaduw

Voor wat betreft de licht- en schaduwhinder is een speciaal systeem ingebouwd in de windmolens. De verschillende huizen zijn in kaart gebracht en zodra een woning in de slagschaduw komt, kan de molen worden stilgezet. "Dat hoeft niet altijd te gebeuren, dus er kan een geringe vorm van overlast ontstaan." 

In de wet staat namelijk vastgelegd dat een bewoner per jaar 5 uur en 45 minuten last mag hebben van slagschaduw. Per dag gaat het om een maximum tijd van 20 minuten per dag, het kan dus zomaar voorkomen dat een bewoner op een dag vijftien minuten last heeft van lichthinder.

Geluidsnorm

De omgevingsdienst is op dit moment nog aan het onderzoeken of de geluidsnorm niet wordt overtreden. Mocht dit wel het geval zijn, dan wordt in eerste instantie de fabrikant van de windmolens daarop aangesproken. "Dat ze de molens horen, dat geloof ik wel", stelt Denissen.

"Maar de vraag is, wanneer is er sprake van last en wanneer van overlast?" Denissen wacht het geluidsonderzoek dan ook eerst af, maar stelt wel bereid te zijn om eventueel maatregelen te treffen. "We moeten per woning kijken wat er aan de hand is, wellicht dat dubbelglas uitkomst kan bieden."

Ondersteuning

De Steenbergse Volkspartij wil van het college weten of zij op de hoogte is van de verschillende soorten overlast die wordt ervaren en wil dan ook wetten of de waarde van de woningen aan de Holderbergsedijk en de Wildenhoeksestraat is afgenomen.

"Is het college bereid juridische en maatschappelijke ondersteuning aan de inwoners van de gemeente Steenbergen te verlenen om de overlast van de windturbines welke in de gemeente Roosendaal zijn toegelaten te verminderen en/of zo mogelijk tegen te gaan?"

Het windmolenpark 'Roosendaalsche Vliet' is een initiatief van 21 agrariërs uit de gemeente Roosendaal. In totaal heeft het project van de agrariërs veertien jaar in beslag genomen.