Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een ontwerp voor de renovatie van Zwembad de Spetter.

Op 14 juli werd een motie aangenomen waarin het college en de burgemeester werd opgeroepen om de voorbereidende werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn om de renovatie van de Spetter per 1 januari 2017 uit te kunnen voeren.

Nadat de gemeenteraad de motie heeft aangenomen zijn er meteen verschillende projectgroepen aan de slag gegaan. De werkgroep voor het ontwerp bestaat uit An Cats, Jordi Reuvers, Colin Havermans, Joost Krijger, André Riethoff en Johan Koedood.

De twee laatstgenoemde werken vanuit Comite Blijven Spetteren, de overige vier werken vanuit de gemeente. Op 21 juli vond de doorstart plaats van het ontwerpteam renovatie. De werkzaamheden hiervoor waren in maart 2016 stilgelegd.

Colin Havermans gaat verder tekenen, zodat 1 september een concept van een definitief ontwerp bespreekbaar is, hij wordt daarbij ondersteund door Joost Krijger en in een later stadium door Johan Koedood. Daarnaast wordt uitgezocht wat de juridische obstakels kunnen zijn om per 1 januari 2017 te starten met de renovatie.

Tijdspad

Volgens het comité kan de gehele voorbereiding in twaalf weken klaar zijn. "Ervaring van de ambtenaren is dat het bij de gemeente langzamer gaat dan het door comité Blijven Spetteren aangegeven tijdspad. Maar, er zijn nog 23 weken over: waar een wil is, is een weg. Laten we samen in oplossingen denken daar waar processen vertragen."

Toch loopt niet alles gesmeerd. Hoewel op 14 juli bekend werd dat het ontwerpteam weer aan de slag mocht, werd op 26 juli gebeld door de projectleider dat het ontwerpteam toch niet verder mocht. "De wethouder geeft aan dat het om een misverstand gaat, Havermans en Krijger mogen toch verder met het afgesproken ontwerp." 

Donderdag 1 september komt het ontwerpteam weer bij elkaar om de voortgang van de afspraken te bespreken.

Aanbesteding

Het comité is ondertussen al druk bezig met de aanbesteding. "Er meldden zich de afgelopen tijd aannemers uit de regio die interesse hebben voor de aanbesteding. Precies wat nodig is voor een sobere renovatie!"

"Lokale bedrijven willen niet alleen bouwen, zij kunnen maatschappelijk bijdragen en sponsoring is bespreekbaar", aldus Johan Koedood.