Meer aandacht voor immaterieel erfgoed binnen Steenbergen

De gemeente Steenbergen organiseert op 28 september 2016 een beeldvormende vergadering over de ontwikkeling van het nieuwe erfgoedbeleid.

In het huidige beleid wordt vooral gefocust op het Culturele landschap, Archeologie en Gebouwd erfgoed, maar in dat nieuwe beleid wil de gemeente ook aandacht voor het immaterieel erfgoed zoals het Prijsdansen op kermismaandag in Nieuw-Vossemeer.

Gemeente Steenbergen heeft het plan van aanpak bekendgemaakt hoe ze wil komen tot een nieuw erfgoedbeleid. Dit gebeurt onder de noemer van ‘gemeentelijk erfgoedbeleid naar gemeenschappelijk erfgoed’, waarbij de inzet van erfgoed door en voor de samenleving centraal staat.

Voorheen besteedde de gemeente vooral aandacht aan bijvoorbeeld gebouwd erfgoed, zoals beeldbepalende panden, monumenten, molens, kerken maar ook historische erven zoals tuinen en parken.

Archeologie speelde een belangrijke rol voor de bewaarde sporen en resten in het land en onder water, zoals bijvoorbeeld het voormalige slot Padmos dat nu een beschermd, archeologisch monument is.

En als laatste richtte de gemeente zich op het cultuurlandschap waarmee het landschap wordt bedoeld dat door mensen in het verleden naar hun hand is gezet, zoals militaire linies, dijken en waardevolle groenstructuren.

Prijsdansen

Al deze zaken zijn vastgelegd in de vorm van een erfgoedkaart, behalve het immateriële erfgoed. "Het immateriële erfgoed is nog niet eerder geïnventariseerd", stelt de gemeente. Immaterieel erfgoed is uiteraard niet tastbaar. Het gaat over tradities en gebruiken die van generatie op generatie worden doorgegeven.

"Een voorbeeld is het 'Prijsdansen op kermismaandag in Nieuw-Vossemeer'. Het prijsdansen staat op de Nationale Inventaris van het Immaterieel Erfgoed in Nederland en is officieel erkend als immaterieel erfgoed." 

Onder andere bij het bespreken van de recreatieve kansenkaart is het benutten van deze tradities en gebruiken benoemd als kans.

Partners

Mede met de beeldvormende vergadering wil de gemeente inwoners aansporen om zelf actief aan de slag te gaan met het cultureel erfgoed. "We willen graag in gesprek met deze inwoners om onze faciliterende rol ook in de toekomst goed in te kunnen vullen." 

De inbreng van de inwoners wordt dan ook meegenomen in het nieuwe beleid. Ook wordt er veel gesproken met partners van de gemeente, zoals bijvoorbeeld Stichting Archeologie Steenbergen.

Tip de redactie