De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in Bergen op Zoom komen ruim tweeduizend uur per jaar tekort voor voldoende toezicht op overlast in de gemeente.

Dat blijkt uit een memo voor een gezamenlijke boa-pool in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en Tholen, waar het Bergs college naar verwachting deze zomer mee instemt. Met name in de avonduren, maar ook doordeweeks, is er daardoor te weinig handhaving mogelijk.

De gemeente Bergen op Zoom beschikt momenteel over 3,5 fte boa’s. Zij hebben op jaarbasis ruim vijfduizend uur tot hun beschikking. Daarnaast is er nog een extra boa, die zich enkel richt op het tegengaan van afvaldumpingen, onder meer rondom ondergrondse containers. De reguliere boa’s werken nu vooral overdag tijdens kantooruren en slechts incidenteel in de avonduren.

Avond

Volgens de memo is er echter ook behoefte aan meer toezicht in de avond om overlastsituaties, afvaldumpingen en brandstichtingen tegen te gaan. In het weekend heeft de gemeente wel altijd één boa rondlopen, maar dat levert voor de rest van de week weer een capaciteitstekort op. Een handhaver die een weekenddienst heeft gedraaid, is doordeweeks twee dagen afwezig.

Vakantie, ziekte en cursusdagen zijn ook niet altijd goed op te vangen. "Gezien het grote werkgebied van de gemeente en het brede takenpakket is het toezicht dat dan daadwerkelijk kan worden uitgevoerd zeer beperkt", blijkt uit de memo.

Uitbreiding

Om al die taken toch op te pakken zouden er per werkdag tenminste twee handhavers moeten rondlopen. Daarnaast is het wenselijk om gedurende twee avonden ook weer twee boa’s in te zetten.

Het gaat dan om de koopavond en een wisselende doordeweekse avond. Daarvoor zou de capaciteit voor de boa’s wel met zo’n 2200 uur uitgebreid moeten worden.

Pilot

Gemeentewoordvoerster Bregje Schouteren meldt dat het college zich na de zomervakantie buigt over de wens voor extra uren handhavingscapaciteit.

"Het college zal eerst moeten instemmen met de vorming van de boa-pool voor meer samenwerking op het gebied van handhaving. Het is de bedoeling dat die pool bij wijze van pilot op 1 september start en doorloopt tot 31 december 2017. Aan het einde van dit jaar vindt er al een tussentijdse evaluatie plaats", licht ze toe.

"De gemeenten moeten echter afzonderlijke besluiten nemen over capaciteitsuitbreiding en die ook zelf bekostigen. Dat besluit moet voor 1 oktober worden genomen."