Er komt voorlopig geen nieuwe ontsluitingsweg voor het industrieterrein Noordland/Theodorushaven in Bergen op Zoom. 

Volgens het college zijn de verschillende opties daarvoor te duur en bieden zij te weinig verlichting voor de huidige verkeersdrukte.

Een verbetering van de huidige aansluiting van de Lelyweg op de Randweg Noord acht het college eerder wenselijk, maar ook voor die mogelijkheid ontbreekt het aan financiële middelen om ook echt uit te voeren.

Knelpunten

Het verkeer loopt nu met name op de noordelijke helft van het bedrijventerrein regelmatig vast als gevolg van een aantal knelpunten. Zo bevat de Plasticslaan, die uitkomt op de Lelyweg, twee haakse bochten, waar veel vrachtwagens moeite mee hebben.

Ook kiest een deel van het (vracht)verkeer voor om via het verlengde van de Synthesebaan door te steken naar de Ringersweg, waardoor er op de Lelyweg een onduidelijke situatie ontstaat.

Daarnaast kan de fietsverkeersveiligheid op een aantal plaatsen verbeterd worden.

Opties

De gemeenteraad vroeg het college daarom eerder al om de mogelijkheden voor een betere ontsluiting voor Noordland en de Theodorushaven te onderzoeken. In een globale verkenning heeft het college drie opties onder de loep genomen.

Het gaat om het verbeteren van de huidige situatie, een verbinding tussen de Lelyweg en de Ringersweg en een nieuwe weg vanaf de Burgemeester Peterssluis richting de Eendrachtsweg (N286).

Die laatste twee opties vallen volgens het college af, vanwege de enorme prijskaartjes.

Vervolgonderzoek

Blijft over de eerste variant, waarbij de huidige situatie verbeterd wordt. Dat kan onder meer door de aanleg van fietsvoorzieningen, het optimaliseren van de bochten en het verlengen van de opstelstroken voor de verkeerslichten op de kruising Lelyweg-Randweg Noord.

De kosten daarvoor worden geraamd tussen een half miljoen euro en 750.000 euro. Ook voor deze optie is echter geen geld beschikbaar. Bovendien zou er eerst een vervolgonderzoek moeten plaatsvinden naar de exacte aanpassingen. Dat onderzoek kost volgens het college ook weer 15.000 tot 25.000 euro.

Het gemeentebestuur ziet daar echter geen meerwaarde in en wil het daarom houden bij de voorverkenning die het nu heeft uitgevoerd. De gemeenteraad houdt echter het laatste woord bij de keuze van een van de drie varianten en een verder onderzoek daarnaar.