De gemeente Bergen op Zoom baseert zich bij de toelage voor de inrichting van woningen voor statushouders op de richtlijnen van het NIBUD. 

"De bedragen variëren van minimaal 2.949 euro tot maximaal 7.615 euro. De hoogte van het inrichtingskrediet is mede afhankelijk van het aantal bewoners van de woning en of de woning al deels is ingericht", verklaart wethouder Yvonne Kammeijer.

Lijst Linsen haalde eerder flink uit naar de gemeente en noemde de bedragen buiten alle proporties. Ook vindt de partij dat er sprake is van een voorkeursbehandeling voor statushouders.

Kammeijer wijst erop dat de regeling niet specifiek alleen voor statushouders geldt, maar dat ook andere Bergenaren in aanmerking kunnen komen. De lening moet echter wel terugbetaald worden.