Gemeente Steenbergen heeft van de Raad van State drie weken uitstel gekregen om in gesprek te gaan met een bewoner van de Markt in Kruisland.

De man diende een bezwaar in tegen het zogenaamde paraplubestemmingsplan van de gemeente, waarin stond vastgelegd dat er terrassen geplaatst mogen worden op de Markt in Kruisland. En met succes, want bij een voorlopige uitspraak van de Raad van State werd de bewoner in het gelijk gesteld.

De partijen kwamen op 29 juni samen bij de Raad van State, waarbij alle voor- en tegenargumenten de revue passeerden. De bewoner stelt onder andere te veel overlast te ervaren van het terras. In de uitspraak werd aangegeven dat men over zes weken uitspraak zou doen, maar de rechtbank drong er op aan dat de partijen nog eens met elkaar rond de tafel zouden gaan zitten.

Uitstel

"We zijn in overleg met de eiser en zijn advocaat en hebben uitstel gevraagd en gekregen bij de Raad van State", laat de gemeente Steenbergen weten. Nu de termijn waarop normaal uitspraak wordt gedaan is verlengd, hebben de gemeente en de bewoner aan de Markt in Kruisland extra tijd om in gesprek te gaan met elkaar.

"Met de eiser en zijn advocaat menen we dat we er als partijen uit gaan komen. Restaria en haar gemachtigde zijn hiervan op de hoogte."

De Commerce

Door het bezwaar van de buurtbewoner is het terras van De Commerce verhuisd. Tijdelijk, want als het aan het college ligt, komt het terras gewoon terug op de Markt. Wethouder Cors Zijlmans bekeek al snel na de voorlopige uitspraak of er mogelijkheden waren om aan de andere kant van De Commerce, aan de kant van de kerk, terrassen te plaatsen.

Zo kan er dit zomerseizoen toch gewoon buiten gezeten worden als het weer tenminste meezit. "Voor de Commerce was dit een aanvaardbare tussenoplossing, we hopen dat het zijn uitwerking heeft", aldus de gemeente. Edwin Maas van De Commerce laat weten in verband met zijn raadslidmaatschap geen uitspraken te willen doen over dit dossier.

Eerder was er nog sprake van dat de gemeente een aanpassing van de weg overwoog, zodat het terras van de Commerce gescheiden zou worden van de woningen. Maar op dit moment en onder deze omstandigheden is daar volgens de gemeente geen sprake meer van.