Het ontwerpbestemmingsplan van het nieuwbouwproject 'Vakantiepark Wulpdal' ligt tot en met 1 september 2016 bij de gemeente ter inzage.

In het plan wordt onder andere omschreven hoe het recreatiepark er uit moet komen te zien, maar er is in het plan ook een intentieverklaring opgenomen van Roompot Vakanties. Zij hebben reeds een aanbieding gedaan om het park in de verhuur te nemen en verwachten in 2018 aan de slag te kunnen.

Niet alleen wil Roompot Vakanties het park in de verhuur nemen, ook wil Roompot op termijn de exploitatie gaan uitvoeren van Vakantiepark Wulpdal in de hoek van de Gorishoeksedijk en de Havenweg. In totaal gaat het om een park van bijna tien hectare met daarop 167 woningen.

Daarnaast worden verschillende degelijke en duurzame parkvoorzieningen gerealiseerd zoals bijvoorbeeld speeltoestellen voor kinderen, een receptie, duikwinkel, vismogelijkheden en een café.

"Het plan zal aansluiten bij de identiteit van Tholen: behoudend en rustig door een extensieve opzet en typisch Thoolse bouwstijl van de recreatiewoningen. Dit is een duidelijk andere positionering dan de intensieve en extraverte Zeeuwse kust."

Zomerhuizen

Al geruime tijd is er sprake van het realiseren van zomerhuizen op deze gronden. Al in 1976 werd bestemmingsplan Gorishoek vastgesteld waarin ongeveer zeven hectare grond werd opgenomen voor het realiseren van zomerhuizen met bijbehorende voorzieningen.

In 1987 werd het ontwerpbestemmingsplan Wulpdal opgesteld, waarin de gronden werden een uitgebreid tot een totaal van circa elf hectare. Maar omdat de initiatiefnemer afhaakte, werd het ontwerpbestemmingsplan nooit vastgelegd.

Daarna werden in 1995 en in 2006 nog twee pogingen gewaagd, maar om verschillende redenen kwamen deze plannen niet tot realisatie.

Anterieure overeenkomst

Dezelfde initiatiefnemers als in 2006 zien nu wel mogelijkheden om Recreatiepark Wulpdal tot ontwikkeling te brengen.

"Nog steeds wordt het gebied Gorishoek in gemeentelijke- en provinciale plannen gezien als een recreatieconcentratiegebied. De initiatiefnemers hebben met de gemeente een anterieure overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van hun plan." 

Het ontwerpbestemmingsplan dat nu ter inzage ligt is gericht op het kunnen uitvoeren van het plan.