Bibliotheek Het Markiezaat, met vestigingen in Steenbergen en Dinteloord, heeft nieuwe plannen bekendgemaakt voor de komende jaren.

Een beleidsplan met de titel ‘Zo zien wij de bibliotheek in 2018’ moet ervoor zorgen dat de bibliotheek ook de komende jaren zijn bestaansrecht weet te behouden. Daarbij wordt ingespeeld op twee thema’s: de educatieve bibliotheek en de programmeer bibliotheek.

Bibliotheek Markiezaten heeft twee fysieke vestigingen in Steenbergen en Dinteloord en twee servicepunten in Nieuw-Vossemeer en Kruisland. Al jaren kent de bibliotheek een terugloop in bezoekers, een daling in leden en een dalend gebruik van de collectie.

Volgens Bibliotheek Het Markiezaat is het een trend die overeenkomt met bibliotheken door de rest van het land en die trend heeft gezorgd voor een nieuwe Bibliotheekwet. "Terecht wordt onderkend, dat de omstandigheden veranderen, en er een noodzaak is tot heroriëntatie en een andere prioriteitsstelling."

Laaggeletterdheid

De toekomstgerichte bibliotheek is onder andere gericht op laaggeletterdheid met grote aandacht voor de doelgroep van 0 tot achttien jaar en kwetsbare groepen in de samenleving.

"In de regio is het aantal laaggeletterden groot. Circa elf procent van de inwoners in de regio West-Brabant is laaggeletterd, met andere woorden één op de negen mensen in onze omgeving heeft moeite om mee te kunnen komen in onze samenleving." 

De bibliotheek wil daarom een actieve partner zijn om het onderwijs structureel te ondersteunen op het gebied van lees- en taalvaardigheid en om samen met de gemeente laaggeletterdheid te bestrijden.

Thema’s

In de nieuwe koers die de bibliotheek gaat varen wordt ingezet op de educatieve bibliotheek en de programmeer bibliotheek. Eerstgenoemde richt zich onder andere op de Bibliotheek op School en het programma ‘Tel mee met taal’ van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bij de Bibliotheek op School worden op de basisscholen kleine bibliotheken ingericht waar kinderen boeken kunnen lenen om de drempel te verlagen, maar ook komen er LeesMediaconsulenten langs om samen met de leerlingen te lezen.

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen van basisscholen in Nederland waar dit reeds is ingevoerd substantieel beter scoren op het gebied van lees- en taalvaardigheid. "In de regio West-Brabant bevindt dit zich nog in een eerste fase, maar gesprekken met een aantal basisscholen leert ons dat er een grote wens is om dit te realiseren." 

Bij de programmeer bibliotheek wordt vooral landelijk ingezet op de digitale bibliotheek, waarbij leden van de bieb 24 uur per dag en zeven dagen per week E-book-titels kunnen lenen.

De bieb in cijfers

Het aantal leden in de verschillende vestigingen van Bibliotheek Het Markiezaat in Steenbergen is de laatste jaren afgenomen. In december 2013 kwamen er in de vestiging in Steenbergen nog 2780 leden, tegenover 2497 leden in december 2015.

Ook in Dinteloord nam het aantal leden af van 1040 in december 2013 naar 960 in december 2015. In Kruisland en Nieuw-Vossemeer daalden het aantal leden respectievelijk van 303 naar 298 en van 444 naar 360. Opvallend is dat de aantallen bij de leeftijdscategorie 18 tot en met 30 behalve in Kruisland zijn toegenomen.