Ook komende twee jaar aandacht voor dementie

De gemeente Woensdrecht gaat ook de komende twee jaar door met het project 'dementievriendelijke gemeente'. Met de ondertekening van een intentieverklaring kan de gemeente in ieder geval nog tot en met 2018 gebruikmaken van de kennis en expertise van het bureau ZET. 

Nu al telt de gemeente 363 mensen met dementie, maar in 2030 zal dat aantal bijna verdubbeld zijn naar 626. Doordat hulpbehoevenden steeds langer thuis blijven wonen, zal dementie ook meer en meer aandacht op vragen.

Sinds 2013 werken al diverse organisaties in de gemeente Woensdrecht samen om te zorgen dat dementerenden zo lang mogelijk kunnen blijven meedraaien in de maatschappij. Het doorbreken van het taboe is daarbij een van de belangrijkste actiepunten. Daarnaast worden er activiteiten opgezet om dementerenden en hun mantelzorgers te ondersteunen.

Top vijf

Bij het initiatief zijn onder meer de BWI, Thuiszorg West-Brabant, de gemeente, ZET en een aantal vrijwilligers betrokken. Mede door hun inspanningen belandde Woensdrecht vorig jaar nog in de top vijf van Brabantse gemeenten met de beste voorzieningen voor mensen met dementie.

De deelnemers van de werkgroep hebben zich nu uitgesproken voor een voortzetting van het project tot en met 2018. Daarna vindt opnieuw een evaluatie plaats.

Tip de redactie