Wijkcentrum De Korenaere in Bergen op Zoom hoeft op 1 januari 2017 de deuren nog niet te sluiten. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het wijkhuis een half jaar langer open te houden om de rol van de voorziening in de binnenstad opnieuw tegen het licht te houden.

Met de uitgestelde sluiting en het onderzoek naar de toekomst van De Korenaere komt het college voorlopig tegemoet aan de wens van de gemeenteraad. Die nam in juni een motie aan om de sluiting van het wijkcentrum te heroverwegen.

In 2011 stemde de gemeenteraad in met de sluiting van in totaal zes wijkhuizen. Waar de Moerkens in 2012 en de Hofstee (Tuinwijk), De Bergse Plaat, Wijkcentrum Oost en De Lepelaar (Lepelstraat) in 2013 al de deuren moesten sluiten, zou vanwege het lopende huurcontract de stekker pas per 1 januari 2017 uit De Korenaere worden getrokken.

Onrust

Nu die datum steeds dichterbij komt, is er volgens de raad veel onrust ontstaan onder de huidig gebruikers. "Zij willen hun activiteiten graag op de huidige locatie voortzetten", weten GBWP, VVD en D66, de opstellers van de motie, te melden.

Het college heeft daarop besloten De Korenaere in ieder geval nog open te houden tot de zomer van 2017. Dat kost de gemeente wel bijna 150.000 euro, maar de raad had in de motie al aangegeven dat 'een weloverwogen besluit belangrijker is dan de kosten voor uitstel'.

Toekomst

Het college wil de extra tijd gebruiken om samen met Stadlander, eigenaar van het pand waarin De Korenaere gevestigd is, en de mogelijke nieuwe beheerders opnieuw te kijken naar de toekomst van het wijkcentrum.

Mocht dat onderzoek positief uitpakken voor De Korenaere, dan zal het wijkcentrum wel een andere vorm van beheer krijgen. Voor de wijkcentra De Wittenhorst, Fort en het Hoofdkwartier heeft de gemeente al een traject ingezet voor het maatschappelijk aanbesteden van de voorzieningen.

Interesse

Datzelfde staat ook De Korenaere te wachten. Volgens het college hebben de initiatiefgroep De Ontmoeting en WijZijn Traversegroep al hun interesse voor het beheer kenbaar gemaakt.

Zij krijgen nu tot 1 januari 2017 de tijd om met een concreet exploitatieplan te komen om het beheer over te nemen. Voor die datum wil het college ook definitief de knoop doorhakken over het al dan niet openhouden van De Korenaere.