Rijkswaterstaat heeft besloten dat er geen verzorgingsplaats gerealiseerd gaat worden langs het tracé van de A4 in de gemeente Steenbergen.

Volgens Rijkswaterstaat is er geen geschikte locatie gevonden. Omdat een verzorgingsplaats wel wenselijk is, bestudeert Rijkswaterstaat nu of er langs het tracé van de A4 vanaf de Belgische grens nog mogelijkheden zijn om een extra verzorgingsplaats te realiseren.

"De rijksoverheid bepaalt zelf of er wel of geen verzorgingsplaats wordt aangelegd langs een rijksweg", aldus de gemeente Steenbergen.

"In de gemeentelijke structuurvisie staat opgenomen dat er zowel bij de afslag A4 bij Steenbergen als bij de afslag bij Dinteloord een horecavestigingsmogelijkheid, wegrestaurant en/of hotel, is." 

De beslissing van Rijkswaterstaat heeft geen invloed op deze mogelijkheid. "Behalve dat een verzorgingsplaats met horeca geen rechtstreekse aansluiting zal hebben op de snelweg."