Het buurtsportcoachproject, dat kinderen en ouderen laat bewegen, krijgt een permanente rol binnen het gemeentelijke welzijnsbeleid.

Hoewel de gemeente Woensdrecht al sinds vijf jaar over twee buurtsportcoaches beschikt, was dat nog altijd op incidentele basis. 

"Voorheen hebben we steeds na ieder jaar opnieuw bekeken of we met het project zouden doorgaan en dan steeds verlengd met nog een jaar", licht wethouder Lars van der Beek toe.

"Het project heeft zijn waarde als belangrijke pijler van het gemeentelijke sport- en preventiebeleid na vijf jaar wel bewezen en is voor het welzijn van de bevolking van groot belang. Daarom hebben we samen met de BWI besloten om hier nu structureel mee door te gaan."

Zekerheid

Volgens sportcoach Jacky Jansens, die al sinds het begin werkzaam is in de gemeente, biedt het besluit hem en zijn collega Susanne Brouwers veel zekerheid. "We hebben ons de afgelopen jaren vooral gericht op kortetermijndoelen, maar we merken dat scholen ook willen weten of we de komende jaren nog doorgaan. Dan is het fijn dat we die zekerheid nu kunnen bieden."

In vijf jaar tijd is er volgens hem heel wat weggezet in de gemeente op sportgebied. "We hebben echt inbedding gekregen bij de scholen en bij de buitenschoolse opvang. Daardoor kunnen we kinderen allerlei sporten laten ervaren."

Ouderen

Hoewel het project oorspronkelijk bedoeld was voor kinderen, richten de sportcoaches zich ook al enige tijd op ouderen. Bijvoorbeeld met een cursus valpreventie. "Ons doel is dat iedereen die wil bewegen, dat ook moet kunnen”, verklaart Jansens.

Met dat doel voor ogen is hij samen met Van der Beek bezig om een project op te zetten waarbij ook de minder bedeelden in de gemeente kunnen sporten.

"Het staat nog in de kinderschoenen", benadrukt de wethouder, "maar we denken aan een soort van urban run per dorp om geld in te zamelen dat ten goede komt aan arme gezinnen. Dat is in ieder geval een van de projecten waar we nu voor de langere termijn mee aan de slag kunnen."