De buitenschoolse opvang Ratjetoe neemt vanaf volgend schooljaar hun intrek in basisschool Op Dreef. 

Een jaar later volgt ook de peuterspeelzaal Duimelotje. De twee voorzieningen zijn nu nog gevestigd in de noodlokalen bij de Putse basisschool, maar die zijn ver aan het einde van hun levensduur.

Door de krimp in het aantal leerlingen heeft Op Dreef vanaf volgend jaar al één lokaal vrij, vanaf 2017-2018 komt ook een tweede lokaal leeg te staan.

Het college heeft daarom ingestemd met de verhuizing van de voorzieningen en verwacht dat er zo ook meer samenwerking kan ontstaan.