De buurtbewoners van Noordgeest hoeven niet meer te vrezen voor de toekomst van hun supermarkt.

De gemeenteraad heeft ingestemd met de detailhandelsstructuurvisie, waarin Noordgeest genoemd wordt als een van de te versterken winkelgebieden.

Het comité Super in Noordgeest voerde eerder dit jaar actie voor het behoud van de supermarkt in de wijk Noordgeest. Maar liefst 3362 mensen zetten hun handtekening onder de petitie om de supermarkt voor de wijk veilig te stellen.

In de eerste versie van de detailhandelsstructuurvisie stond Noordgeest nog vermeld als een winkellocatie die op termijn afgebouwd zou worden. Na de handtekeningenactie en een officiële zienswijze van het comité, besloot het college toch te blijven investeren in het winkelcentrum.

Van de baan

De actievoerders zijn erg blij met dit besluit. "De dreiging van een sterfhuisconstructie voor het winkelcentrum in Noordgeest is van de baan, de wijkbewoners kunnen de dagelijkse boodschappen blijven doen op kleine afstand van hun woning, en het kloppend hart van de wijk blijft behouden."

Het comité Super in Noordgeest denkt er nog over zich op te heffen of verder te werken aan versterken van het winkelgebied. "De democratie heeft gewonnen. Onze bestuurders hebben geluisterd naar de zienswijze uit de wijk en het grote aantal handtekeningen van klanten van supermarkt Dirk van den Broek."