De Halsterse scoutinggroep Jeanne d’Arc mag zich sinds vrijdag eigenaar noemen van clubgebouw Samarbete. 

Namens het scoutingbestuur zetten André Romijn en Manfred Kruize hun handtekening onder een koopovereenkomst, waarbij de stichting het watersnoodgebouw voor een bedrag van 150.000 euro overneemt van de gemeente Bergen op Zoom. 

Met behulp van obligaties, giften en schenkingen is Jeanne d’Arc erin geslaagd de benodigde 150.000 euro voor de aankoop van het scoutinggebouw bijeen te krijgen.

De gemeenteraad stemde in februari met een meerderheid in met de verkoop van het gebouw aan de scouting tegen de helft van de daadwerkelijke marktwaarde. Aanvankelijk stond het pand begroot voor een bedrag van drie ton.

Om te voorkomen dat de scoutinggroep zich met een doorverkoop kan verrijken, heeft de gemeente een antispeculatiebeding opgenomen in het koopcontract. Bij doorverkoop moet de scouting goedkeuring krijgen van de gemeente. Bovendien behoudt de gemeente het recht op eerste koop, mocht Jeanne d’Arc van het pand af willen.

Discussie

Met het afronden van de verkoop van Samarbete aan de scoutinggroep komt er ook een einde aan een jarenlange discussie. Toen de gemeentein 2013 het pand in de etalage zette, leidde dat tot veel onrust in de Halsterse gemeenschap.

De voormalige gemeente Halsteren kreeg het gebouw destijds geschonken van Zweden en Friesland als teken van medeleven na de verwoestende Watersnoodramp van 1953.

Verlies

Eind 2015 besloot het gemeentebestuur het pand voorlopig uit de verkoop te halen en alle opties opnieuw te overwegen. Op advies van het college koos de raad er uiteindelijk voor om het pand met verlies te verkopen aan de scoutinggroep.

"Maatschappelijk gezien is dit een goede oplossing voor onze gemeente", vindt wethouder Ad Coppens. Hij is vooral blij dat het moeizame dossier na al die jaren gesloten kan worden. "Wat mij betreft kan er nu een punt worden gezet achter deze kwestie en kan de scouting voortaan hun activiteiten doen vanuit hun eigen pand."