De gemeente Bergen op Zoom gaat meedoen met het Medium Term Note programma van de Bank Nederlandse Gemeenten.

Het programma geeft de deelnemende gemeenten rechtstreeks toegang tot de Europese kapitaalmarkt, waardoor zij goedkopere leningen kunnen afsluiten.

"Voor een gemeente als Bergen op Zoom met een schuldenlast van ruim 200 miljoen euro kan dat veel voordeel opleveren", stelt wethouder Ad Coppens. "We hebben nu keuze uit veel meer banken. Dat kan per transactie zo maar een voordeel van 50.000 euro opleveren."

Coppens wil niet alleen kijken naar goedkopere tarieven voor nieuwe leningen, maar denkt ook aan de herfinanciering van bestaande leningen.